23
máj
2023

Beszélgetés az engesztelésről / reakció a Görbicz Tamás (BPA) által hirdetett tanokra

A beszélgetés résztvevői:

 • Folk Iván, zenész, lelkipásztor (Szeretet-közösség)
 • Kiss Máté, lelkipásztor-teológus (evangélikus)
 • Márkus Tamás András, lelkipásztor-teológus, vallástanár (református)
 • dr. Reőthy Balázs, jogász (református)
 • Szabó László, lelkipásztor-teológus (református)
 • Tóth Krisztián, lelkipásztor-teológus (baptista)

A témával kapcsolatos korábbi írások és bejegyzések:

 • Nyilatkozat a helyettes bűnhődésről (link)
 • Chiciudean Miklós: Tételes reakció Görbicz Tamás engeszteléssel kapcsolatos kijelentéseire (link)
 • Michael Brown: Isten haragja és engesztelése: Tegyük a helyére (link)
 • Pat Robertson: Bűn – megváltás – megigazulás (link)
 • John Nelson Darby: Krisztus szenvedése (link)
 • Lewis Sperry Chafer, John Walwoord: Az Isten Fia és az Ő helyettesítő halála (link)
 • Márkus Tamás András: Amiről nem mondhatunk le: Isten haragja (link)
 • Márkus Tamás András: Szükségünk van-e a “régi”, bűnközpontú teológiára? Igen, ha kegyelemközpontú teológiát szeretnénk! (link)
 • William Perkins: A megfeszített Krisztus helyes ismerete (link)
 • Kiss Máté, Márkus Tamás András: Nyílt levél a Budapesti Autonóm Gyülekezet egy tanácstalan tagjához (link)
 • Márkus Tamás András: A socinianizmus mindmáig kísértő szelleme – Görbicz Tamás régi nótája (link)
 • Dyson Hague: Fundamentumok: Engesztelés bűnhődés által (link)
 • Franklin Johnson: Fundamentumok: Engesztelés bűnhődés által (link)
 • Parti Benedek – Márkus Tamás András: Beszélgetés John Stott “Krisztus keresztje” című műve alapján helyettes bűnhődésről, engesztelésről, Isten haragjáról, szentségéről, a bűn természetéről és az ember felelősségéről (az ún. “engesztelés-vita” lezárása) (link)
 • Márkus Tamás András: John Gresham Machen / Modern liberalizmus contra helyettes engesztelés (link)
 • Fodor Jonatán: Furcsa és idegesítő evangélium – válasz Görbicz Tamásra (link)
 • Muzslai Bencze: Beszélgetés négy felekezet lelkészével, teológusával a BPA-s tévtanításról és Krisztus váltsághalálának jelentőségéről (link)

 

Hozzászólás írása