9
febr
2017

A II. Teológusok párbeszédben konferencia

Az evangelikál csoportot olyan fiatal teológusok alkotják – főként a baptista, evangélikus, pünkösdi, református egyházakból -, akik az evangelikalizmus és/vagy a protestáns ortodoxia szellemében szeretnének teologizálni.

A csoport évente kétszer szervezi meg a Teológusok Párbeszédben konferenciáját. A legutóbbi 2016. november 5-én volt a Görbe Bögre Kávézóban.

Ez lényegében egy vitakonferencia. A cél nem a másik meggyőzése, hanem a közös tanulás, gondolkozás volt.
Már az elején éreztem a szeretetet, abból, ahogyan a szervezők fogadtak.

A program egy 15 perces áhítattal kezdődött, amit Békefi Bálint tartott. Ő a Budapesti Golgota Gyülekezet tagja, és a Pünkösdi Teológiai Főiskola hallgatója. Az Efézus 4:1-6 terjedő igeversek alapján arról beszélt, hogy mindannyian egy test vagyunk, Krisztus teste, akiket Jézus Krisztus drága áron vásárolt meg a golgotai kereszt által. Vajon megnyilvánul-e a hétköznapi életben, hogy Istenhez tartozunk? Mennyire éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat naponként? Többek között ezek a kérdések is elhangzottak az áhítat során.

Márkus Tamás András a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze az evangelikal.hu weboldalt mutatta be. Röviden szólt arról is, hogy először fel kell ismernünk, aztán el kell ismernünk, hogy a Biblia tévedhetetlen, azt egyedül Isten Szentlelke ihlette, s így keletkezett, abban minden szó „igaz és ámen.”

Muzslai Bízik Bencze a Teológusok párbeszédben konferenciasorozatot mutatta be. Kiemelte, hogy e konferencia sokáig csak álom volt, de az Úrnak hála, sikerült kivitelezni számos buzgó és szolgálatkész testvérrel.

Fabiny Tibor evangélikus professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika intézetének és a Hermeneutikai Kutatóközpont vezetője az Evangéliumiság és Fundamentalizmus hermeneutikai különbségeiről szólt. Szerinte mérvadóan fontos, hogy úgynevezett „evangéliumi nyitottság” legyen jellemző ránk.

Márkus Tamás András előadásának a címe: „Egy református teológus a karizmákról és a lélekkeresztségről a 80-es években” volt. Ahogy elmondta az Isten Lelke általi erővel való felhatalmazásra van szükségünk, hogy az Úr megdicsőüljön általunk.

Ebédszünet után Muzslai Gábor és Etelka következtek, akik már 31 éve házasok és 32 éve követik Jézust. Ők a 2=1 Nemzetközi Házasmisszió magyarországi vezetői.
Előadásuk aktuális volt, mely után fórumbeszélgetés következett.  A házasság, mint szövetség és az Egy-test kapcsolat kérdését boncolgatták a Biblia alapján. Beszéltek arról, hogy fontos szövetségben gondolkodni, ahogy Isten is szövetségben gondolkodik. Különleges, csodás ajándék a házasság, de csak az Úrtól jövő házasság lehet igazán értékes és maradandó.

Chiciudean Miklós a Soli Deo Gloria – Reformált Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a Puritánok etikájáról tartott egy színvonalas, lelkileg építő előadást. Hangoztatta, hogy vissza kell térni a forráshoz, ahogy a reformáció kezdetén ez megvalósulhatott. A puritánok komoly istenfélő emberek voltak, akik egyedül a Szentírásra támaszkodtak és az jellemezte hétköznapi életüket is.

Ármay-Szabó Ádám a Baptista Teológiai Akadémián végzett, jelenleg az Apológia Kutatóközpont munkatársa és a Budapesti Golgota Keresztény Gyülekezet tagja Semper-Virgo – Mária örök szüzességének kérdéséről tartott egy figyelemfelkeltő előadást. Ádámnak régebben feltűnt, hogy nincs magyar nyelven Máriáról szóló protestáns összefoglalás és így elkezdett ezzel komolyabban is foglalkozni.

Szabó László az Újpest-Belsővárosi Református Gyülekezet ifjúsági lelkésze beszélt arról a kérdésről, hogy Kikért halt meg Krisztus? Bemutatta a korlátozott kiengesztelés tanát.

Hamarics Bianka, aki tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának jogász szakán végzi, előadásában A vallásszabadság jogai Magyarországon 1895-től 2011-ig beszélt. Közössége a Soli Deo Gloria – Reformált Baptista Gyülekezet.

Halász Zsolt, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karán szerzett diplomát Protestáns teológusként, jelenleg doktorandusz a KRE-HTK-án. Ő Zebedeus fiai és a személyes dicsőségkeresésről szólt. Kiemelte, hogy minden hatalom Isten kezében van, s ő tehet csak valakit vezetővé. Ez nem az emberek feladata.

Végül Nagy Gergely tartotta meg előadását, aki jelenleg a Budapest-Zuglói Református Egyházközségben hitoktató és helyettes lelkész. Ezen az estén a Valóban a végidőket éljük? című kérdésre kereste a válaszokat a Szentírás alapján.

Összességében áldott, sokrétű, és lelkileg feltöltő alkalom volt ez a nap. Jobban megérthettük, mennyire fontos, hogy egy szívvel és lélekkel kövessük Jézus Krisztust, és szolgáljunk neki az Ő dicsőségére és sok ember megmenekülésére.

A Teológusok Párbeszédben következő konferenciája április 1-jén lesz, Fóton. A részletekkel kapcsolatban Muzslai-Bízik Benczénél vagy Márkus Tamásnál lehet érdeklődni.

 

Sápi Máté és Muzslai-Bízik Bencze

Hozzászólás írása