29
dec
2022

Az LMBTQ jelenség egyházi megítélése – néhány gondolat Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök szavai nyomán

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke pár nappal ezelőtt interjút adott az index.hu hírportálnak. A beszélgetés során előkerült egyebek mellett az LMBTQ jelenség egyházi megítélésének kérdése is. A téma évek óta foglalkoztatja az evangelikál világot és annak teológusait, éppen ezért e sorok írója is érdeklődéssel – és egyre szomorúbban – olvasta az egyik legnagyobb magyar felekezet vezetőjének gondolatait. A püspök gondolatait és annak kritikáját három pontban foglaltuk össze.

1. A nézőpont kérdése

A nézőpont, ahonnan egy kérdésre tekintünk, eleve meghatározza válaszunk irányát. Minthogy a nyugati egyházak túlnyomó része deklaráltan a lelkigondozói nézőpontot tette magáévá, hozzáállásukat az elfogadás, a támogatás és az integrálás szavakkal írhatjuk le. A jelenség tartalmi kritikájára alig-alig látunk példát. Sőt! Sok nyugati egyház már oda jutott, hogy saját szexuáletikai álláspontját feladva olyan tanulmányokat készített és emelt a hivatalos tanítás szintjére, amelyek bibliai terminológiát használnak ugyan, tartalmukat tekintve azonban az LMBTQ ideológiát visszhangozzák. Az interjú alapján – úgy tűnik – Fabiny Tamás ugyancsak a lelkigondozói nézőpont mellett tette le a voksát. Erre utal a kijelentés, miszerint az LMBTQ jelenség kapcsán ő elsősorban a megnyomorított életű emberről akar beszélni, valamint egy utalás arra nézve, hogy amikor valaki elmondja neki saját neméhez való vonzalmát, azt ő lelkigondozói helyzetnek tekinti. Természetesen nem zárhatjuk ki, hogy egy hosszabb interjú keretében püspök úr más nézőpontokat is szóba hozott volna, de tény, hogy itt és most csak és kizárólag a lelkigondozói attitűd került elő. A helyes ítéletalkotás előfeltétele a jelenség összes nézőpontjának ismerete. Ha csak egy nézőpontot is figyelmen kívül hagyunk, ítéletünk hangsúlyai eltolódnak, ennek gyakorlati következményei pedig előbb-utóbb megjelennek. Milyen nézőpontokat érdemes végiggondolni? Az első az etikai nézőpont. Mit tanít Isten a bibliai kijelentésen keresztül az emberről, a nemekről, a szexualitásról? A második az egyházkormányzói nézőpont. Ha Isten úgy gondolkozik a kérdésről, ahogy, mi következik ebből a gyülekezetek és az egyház vezetésére nézve? Hol kell meghúzni a határokat? A harmadik a lelkigondozói szempont. Mit tegyünk, amikor valakinek az életében eltévelyedéssel és az eltévelyedésből fakadó nyomorúsággal találkozunk? Hogyan vezessük oda Istenhez, aki képes meggyógyítani és helyreállítani az embert? A negyedik a missziói szempont. Hogyan kommunikáljuk az evangéliumot egy olyan társadalomban, amelynek szexuáletikai álláspontja homlokegyenest különbözik a bibliai kijelentésben rögzített normától? Hogyan képviseljük az igazságot szeretetben? Javasoljuk ezeknek a nézőpontoknak a napirendre tűzését az LMBTQ jelenségről való egyházi gondolkozás folyamatában.

2. Egyházkormányzati döntések

Fabiny Tamás két egyházkormányzati döntést emelt ki. Az egyik a házassággal kapcsolatos, és azt tartalmazza, hogy a házasság intézményét nem terjesztik ki az azonos nemű párokra. A másik a lelkészi pályával áll összefüggésben, eszerint a lelkészi szolgálat és az aktív homoszexuális kapcsolat összeférhetetlenek. Ezekkel a döntésekkel teljes mértékben egyetértünk, és támogatjuk ezek fenntartását. Sajnos a dolognak van néhány szépséghibája, ezek a teológiai érvelésben érhetőek tetten.

3. Teológiai érvek

Az interjúban három olyan kijelentés is elhangzott, amely nem áll összhangban a hivatalosan érvényben lévő határozatokkal. Az egyik kijelentés szerint lehetséges coram Deo – azaz Isten színe előtt állva, más szóval neki tetsző módon, az ő jóváhagyásával – homoszexuális módon szeretni valakit. Ha ez lehetséges, akkor miként korrelál ez a gondolat azzal a döntéssel, miszerint a házasság intézménye nem vonatkozik az azonos nemű párokra? Egy ilyen különbségtétel az állam jogalkotói gyakorlata felől nézve érthető, de bibliai etikai szempontból vizsgálva értelmezhetetlen és hosszú távon nem fenntartható. Olyan ez, mint amikor az inga épp a középponton halad át: abban a pillanatban mozdulatlannak tűnik, de tudjuk, hogy valamerre el fog indulni. És a tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen esetekben a következő lépés nem a bibliai elvekhez való visszatérés, hanem a progresszió lesz. A második kijelentés a szeretetparancsra való hivatkozás, ami mindent felülír. A nyugati egyházak példájából tudjuk, hogy ahol ez a szeretetre való szubjektív hivatkozás vált az érvelés kizárólagos alapjává, ott figyelmen kívül hagyták vagy átértelmezték a Szentírás szexuáletikai kijelentéseit. Sőt! Ezekben az egyházakban a szeretet nevében a bibliai kijelentés egésze vált kérdésessé, és csak az maradhatott meg, ami nem mond ellent a többségi társadalom meggyőződésének. A harmadik kijelentés szerint a lelkészi szolgálat és a homoszexuális életmód azért összeférhetetlenek, mert megosztja a hívők közösségét. Ez az érv azért különösen fájdalmas, mert arra utal, hogy az orientáció, amely normál esetben függőleges, azaz amikor az ember döntést hoz, előtte hit által Istenhez fordul útmutatásért, vízszintessé lett, más szóval a döntések alapja nem az Isten akarata, hanem a másik ember véleménye. Péter és János apostol – amikor arra utasították őket, hogy ne beszéljenek Jézusról – ezt mondták: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek…” (ApCsel 5,29) Ne fordítsuk meg a sorrendet!

(A kép forrása: Németh Kata / Index)

Ez is érdekelhet

A történeti Jézus-hitről – mindent vagy semmit, avagy újabb reakció Monostori Tibor progresszív kereszténység értelmezésére

2 válasz

  1. Kiváló a reakció, ám kíváncsi lennék akkor a válaszaink konkrétan kidolgozott elemeire is, pl.: a lelkigondozó szemlélet megváltoztatásának irányaira, ami az elfogadás–támogatás–integrálás hármasán kezdve megváltoztatja a lelkigondozói szemléletet.

  2. Szilágyi József

    „Lelkigondozói szolgálatunknak a szabadítás evangéliumának a hirdetése a célja.” (B. A.)
    (magyar egyházi honlapról vett idézet)

Hozzászólás írása