11
júl
2022

Felhívás a hűséges misszióra (TSFS)

„A Southgate Fellowship (TSF) – és maga a most következő nyilatkozat (TSFS) – azért jött létre, hogy a reformátori teológia alapelvein nyugvó bibliai gondolkodást és gyakorlatot előmozdítsa a világmisszióban.”

Bevezetésképpen egy rövid személyes megjegyzés következik, majd a nyilatkozat honlapján olvasható tudnivalók (magyarul), azután magának a nyilatkozatnak a sarokpontjai, főbb témái, végül a hosszabb verzió elérhetősége. 2022 tavaszán Isten kegyelméből az USA területén rendezett utolsó T4G konferencián vehettem részt. Ezen az eseményen minden résztvevő kézhez kaphatta többek között a szóban forgó nyilatkozat (TSF) nyomtatott változatát – kis könyv formájában. A kiadvány tartalmaz egy 2021 szeptemberében írt előszót Mark Dever részéről. Maga a cím és téma is megragadott, hiszen már egy jó ideje foglalkoztat a missziológia mint aldiszciplína helye a teológián belül. Éppen ezért is örültem a kiadványnak, mert azt reméltem, hogy segít biblikus és reformált szemléletével helyre tenni a dolgokat (vagy legalábbis néhányat/jó párat). Lábjegyzetként (vagy margóra szánt kommentként) annyit még szükséges ehhez hozzátenni, hogy teológus körökben nem egyértelmű a missziológia hely(zet)e a tudományok királynőjének testén belül (elnézést, tudom, hogy ez most jócskán képzavar, de kérem értsük a lényeget). Léteznek álláspontok, melyek – például az ekkléziológiával való viszonyában – a felé vagy alárendeltséget hangsúlyozzák. Ebben a kezdő, gondolatébresztő bekezdésben még nem szeretném eldönteni a vitát (nem mintha nekem kellene, vagy tudnám teljes bizonyossággal a megoldást), ugyanakkor egyet mondhatok e jelen cikk gerincét képező nyilatkozat kapcsán: összességében nem csalódtam benne, jó szívvel ajánlom az érdeklődő és nyitott olvasóknak.

Következzék magának a hűséges misszióról szóló nyilatkozatnak a hivatalos felvezetője.

✵✵✵

2016 nyarán teológusok, missziológusok és gyakorlati szakemberek egy csoportja azért gyűlt össze, hogy megvitassák a misszió helyzetét az evangéliumi világon belül. Az Európából, Kanadából és az Egyesült Államokból érkezett résztvevők különböző hátterű és felekezetű egyházakat képviseltek. A kezdeti szimpózium sikerét követően úgy döntöttek, hogy hivatalos szervezetet hoznak létre, egyértelmű küldetéssel. The Southgate Fellowship néven kezdtek újra találkozni (az első találkozó észak-londoni helyszínéről kapták a nevüket; a továbbiakban TSF). A TSF teológusok, missziológusok és olyan megfontolt és körültekintő szakemberek közössége, akik teljes mértékben elkötelezettek a látható egyház és annak Krisztus által kijelölt küldetése iránt. Krisztusnak és az Ő Igéjének engedelmeskedve a TSF azért létezik, hogy a reformátori teológia alapelvein nyugvó bibliai gondolkodást és gyakorlatot előmozdítsa a világmisszióban. A missziós tevékenység summum bonum-ja Isten dicsősége. Ennek a végső célnak – Jézus Krisztus, az egyház feje és a nemzetek Ura fennhatósága alatt – megalkuvás nélküli elsőbbséget kell élveznie minden egyes missziós törekvés esetében. Annak érdekében, hogy Krisztusnak dicsőséget szerezzünk megbízatásának teljesítésével (Mt 28,18-20), hagynunk kell, hogy Isten irányadó és elégséges Igéje határozza meg a missziós stratégia tervezését és végrehajtását. Röviden, minden missziós tevékenységnek a Bibliára és annak önértelmező tekintélyére kell támaszkodnia! A Szentírásra hallgatni annyit jelent, mint engedelmeskedni az Úr Jézus Krisztus szavának, aki az egyház feje és az egyház missziójának is feje.

Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek. Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Példás életet éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteteket látva Istent dicsőítsék a meglátogatás napján.” (1Pét 2,9-12 RKG)

A TSF Nyilatkozat (TSFS) elérhető alul a forrásban szereplő linken is. Főbb részei (címei és alcímei), melyek mindegyike kijelentéseket (amikkel egyet ért) és tagadásokat tartalmaz (összesen 100-at), alább olvashatók:

 1. Bevezetés
 2. Prolegomena és teológiai módszer
  • Szentírás és misszió
  • A vallások teológiája
  • Az általános és a különleges kinyilatkoztatás elégséges volta
  • A bibliai kinyilatkoztatás és más szent szövegek
  • Különleges eszközök
  • A bibliai tekintély és a társadalomtudományok
  • A biblián kívüli eszközök hasznossága
 3. Szentháromság/Isten-tan
  • Az Isten, ahogyan létezik és ahogyan kinyilatkoztatott
  • Szentháromság/Isten-tan
 4. Antropológia
  • Antropológia és Szentírás: a teremtett emberiség
  • Antropológia és Szentírás: a bukott emberiség
  • Bibliai identitás, vallástudomány és társadalomtudomány
 5. Krisztológia
  • Krisztus kettős természete
  • A megtestesülés és Krisztus meghatározó jelenléte a misszióban
 6. Szotériológia
  • Az üdvösség szükségessége
  • Az üdvösség bibliai tanítása
 7. A Szentlélek szolgálata
  • A Szentlélek mint a Szentháromság harmadik tagja
  • A Szentlélek és Isten Igéje
  • A Szentlélek és az egyház
  • A Szentlélek és a megváltás
  • A Szentlélek és a nem bibliai vallások
 8. Eszkatológia
  • Az eszkatológia természete
  • Az eszkatológia és Krisztus műve
  • Eszkatológia és az egyház
  • A hívők élete a már igenben és a még nemben
  • Eszkatológia és misszió
 9. Ekkleziológia
  • Az egyház szerepe a misszióban
  • Egyház: Ige és cselekedet
  • Az egyház, a felekezeti kirendeltségek és a parachurch szervezetek kapcsolata
  • A látható gyülekezetek kölcsönössége és elszámoltathatósága
 10. Kontextualizáció
  • A megváltás-történeti kontextus
  • Az egyházi kontextus
  • Az antropológiai és missziológiai kontextus
 11. Kultúra
  • A kultúra meghatározása és magyarázata
  • Teremtő, teremtés és kultúra
  • A kultúra eredete
  • A bűnbeesés hatása a kultúrára
  • Az evangélium és a kultúra
  • Egyházak és kultúra
  • Kultúra az végidőben

✵✵✵

A teljes szöveg egyelőre még angolul érhető csak el, de reméljük majd magyar fordításban is megjelenhet. Annál is inkább, mivel olyan jeles személyiségek is aláírták, mint D. A. Carson, Kevin DeYoung, Michael J. Horton, J. Ligon Duncan, Leonardo De Chirico, Thomas R. Schreiner vagy a nemrég hazánkba is ellátogató Joel R. Beeke.

 

Forrás: https://thesouthgatefellowship.org    ©   THE SOUTHGATE FELLOWSHIP (TSF)

Ez is érdekelhet

Egy 50 éve Montreálban élő nyugdíjas lelkész magvas gondolatai

Hozzászólás írása