11
ápr
2020

Heinrich Bullinger a lélek halhatatlanságáról

… van testi, természetes halál isez nem más, mint a lélek elválása a testtől, amelyik azután, a természetes élettől megfosztva, romlásnak és pusztulásnak indul. De a lélek nem szűnik meg élni, amikor elválik a testtől, nem tűnik el semmiképpen. Ezért óvakodjék minden jámbor keresztyén azoktól az állatias beszédektől, amelyeket bizonyos tudatlan emberek hangoztatnak: Ha az ember meghal, mindennek vége van. A túlvilágon nincs másik élet. Ezért halnak meg az emberek mint a baromés ha a testnek jól megy, akkor a léleknek is jól megy. Így gondolkodni borzalmas, és teljes bizonyossággal elvadítja az embereket, és gyalázza a keresztyén hitetaz ilyen beszédeket a felsőbbségnek nem volna szabad büntetlenül hagynia. Mert ha ott nincs másik élet, miképpen állíthatjuk a hitvallásban: Ezután az élet után az örök élet? Ha nincsen másik ország, csak a földi, akkor miért imádkozzuk: Jöjjön el a te országod?” Krisztus Urunk bőségesen tudósít bennünket, és illő, hogy Neki inkább higgyünk, mint annak, amit ez az egész balga világ fecseg. Ő azt mondja: És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetikhanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.” Ezért marad meg a lélek a természetes halál után üdvösségre vagy kárhozatra. Az Úr mondta a latornak a kereszten: Ma velem leszel a Paradicsomban. – ez a lélekre vonatkozik és nem a testre. Amikor Istvánt megkövezték, az Úr Jézushoz kiáltott és ezt mondta: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Pál mondta: …kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni… Krisztus Urunk is fennhangon kiáltott, amikor a kereszten halálán volt, és ezt mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Az igazság eme bizonyított tanúságainak inkább kell, hogy higgyen egy keresztyén, mint az összes filozófiának, és mindenféle lelketlen, elvetemült gazfickó megalapozatlan fecsegésének. Soha még egy bölcs vagy tudós sem vonta kétségbe a lélek halhatatlanságátezt én még a pogány bölcsek révén is bizonyítani tudnám. De ez egyáltalán nem szükséges, hiszen olyan jó megalapozását találjuk ennek Isten igaz Igéjében. Hiszen ha valaki Istennek nem hisz, ugyan kinek hinne?

Forrás: Heinrich Bullinger: A keresztyén vallás summája

Hozzászólás írása