16
febr
2024

Az Ezékiel 16 a pedofília és a gyermekházasság ellen

Egy korábbi blogbejegyzésben a pedofília és a gyermekházasság elleni bibliai érvekkel foglalkoztam. Azért fogalmaztam meg egy ilyen jellegű cikket, mert tartok a témát érintő kulturális ütközettől, amely egyre közelebb kerül hozzánk, ahogy a nemzet és a nyugati világ mindinkább elpogányosodik, önzőbb lesz, és egyre inkább lázad Isten törvényeivel szemben. Ha ez bekövetkezik – úgy, ahogyan a homoszexualitással kapcsolatban bekövetkezett –, akkor a keresztyéneknek óhatatlanul fel fogják tenni a kérdést: „Hol van a Bibliában megírva, hogy a pedofília helytelen?” Szeretnék elébe menni a kérdésnek, már most felkészülve néhány válasszal, mivel a Szentírás sehol sem ítéli el explicit módon [a pedofíliát – a ford.], hanem csak burkoltan. […] Ebben a blogbejegyzésben arról lesz szó, hogy vajon beszélhetünk-e olyan életkorról, amelyet betöltve helyénvaló másokkal szexuális kapcsolatot létesíteni. Az Ez 16,3–8-at fogjuk megvizsgálni, amelyben Isten arra utasítja a prófétát, hogy szembesítse Jeruzsálemet gonosz tetteivel.

Ezt mondd: Így szól az én Uram, az Úr Jeruzsálemhez: Kánaán földjéről származol, ott születtél; apád emóri, anyád pedig hettita. Ilyen volt a születésed: Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldökzsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek. Senki sem szánt meg, hogy bármit is megtett volna ezekből, könyörülve rajtad. Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De én arra jártam, és megláttam, hogy véredben fetrengsz. Azt mondtam hát neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! Fölneveltelek, mint a mező füvét. Nagyra nőttél, fölserdültél, melled kitelt, szőröd kinőtt, de még teljesen meztelen voltál. Arra jártam, és láttam, hogy már a szerelem korában vagy. Ezért rád terítettem ruhám szárnyát, és betakartam meztelen testedet. Megesküdtem neked, és szövetségre léptem veled – így szól az én Uram, az Úr –, és az enyém lettél.”

Itt Isten egy metaforával írja le a Jeruzsálemmel való kapcsolatát. Azt mondja, hogy Jeruzsálem olyan volt, mint egy elhagyatott gyermek, akinek gondját viselte. Később, miután Jeruzsálem felnövekedett a gondozása alatt, szövetséget kötött vele. Isten és Izrael kapcsolatát gyakran hasonlítják a házassághoz, amelyben Isten a férj. Azonban Izrael más istenek felé irányuló bálványimádása miatt Isten közli velük, hogy házasságtörést követtek el, miközben ő mindvégig megmaradt hűséges férjnek. Kicsit később, a 16. fejezetben Isten a következőket mondja:

„Az asszírokkal is paráználkodtál telhetetlenül; paráználkodtál, de nem érted be vele. Rengeteget paráználkodtál a kalmár káldeusok országával, de ezzel sem érted be. Mennyire epekedett a szíved – így szól az én Uram, az Úr –, hogy mindezt megtehesd: egy nagy parázna tetteit, amikor dombot emeltél minden keresztúton, és magaslatot készítettél minden téren! Csak abban nem voltál olyan, mint a parázna, hogy nem törődtél a bérrel. Te, házasságtörő asszony, aki az ura helyett idegeneket fog magának!”

Világos tehát, hogy a szövetség, amelyet kötnek, ebben a metaforában a házassági szövetséghez hasonlítható. Az a gondolat, hogy Isten olyan szövetségi viszonyban áll Izraellel, amelyet leginkább a házasság képe fejez ki, nem csupán Ezékielnél található meg, hanem az Ószövetség más helyein is:

„Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről; mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk – így szól az Úr.”

Mi köze van mindennek a pedofíliához vagy a gyermekházassághoz? Isten addig várt, amíg „a szerelem kora” el nem érkezett, hogy házassági szövetséget köthessen Jeruzsálemmel. Jóvoltából „Jeruzsálem” egy meghatározott pontig növekedett és fejlődött, mígnem Isten látta, hogy eljött „a szerelem kora”. Mindez arról tanúskodik, hogy ez nem mindig van így. Bár a történelem egyes korszakai eltérőek voltak a tekintetben, hogy pontosan hány éves kortól engedélyezték a házasságkötést – és igen, a Biblia kulturális környezetében a férfiak és nők sokkal korábban házasodtak, mint mi most –, az itteni szakasz arra utal, hogy ehhez el kell érni egy bizonyos fizikai érettséget. Konkrétan azt olvassuk, hogy Isten megvárta, amíg Jeruzsálem fizikailag érett nem lesz (míg a keblei megnőnek), mielőtt belép ebbe a kapcsolatba, és csak azután konstatálja, hogy eljött a szerelem kora. Elismerem, hogy az egész csak egy metafora, de ahhoz, hogy egy metafora működjön, szükséges, hogy a valóság is visszaigazolja. Amikor Jézus a magvetőről szóló példázatban azt mondja, hogy a köves földre hullott mag elpusztult, mert a gyökerei nem voltak mélyen a földben, akkor egy fizikai valóságra utal. A példázatnak nincs értelme, ha igazából a mag bőséges termést hoz a köves földben is. Hasonlóképpen a „szerelem korának” mint képszerű ábrázolásnak sincs értelme, ha az emberi kapcsolatokat illetően nincs egy meghatározott „kor” a szerelemre. Ha tehát Jeruzsálem mint gyermek még nem volt a „szerelem korában”, akkor ez az igazi gyermekek esetében is igaz.

 

Konklúzió

Összegezve az eddigieket, a dolog természetéből adódóan nyilvánvaló, hogy a pedofília és a gyermekházasság helytelen, és az is nyilvánvaló, hogy a gyermekek nem állnak készen szexuális kapcsolatra. Isten ezt az igazságot az ember szívébe írta (lásd Róm 2,14–15). Még ha ez nyilvánvaló is az ember számára, a Szentírás Isten mindenre elégséges szava, tehát elvárható, hogy – ha csak implicit módon is – azt tanítsa, hogy ezek a dolgok nem helyénvalók. De még ha helytelen is, Jézus Krisztusban irgalomra, bűnbocsánatra és a bűntől való szabadulásra lelhetünk. […]

 

Forrás: https://theparticularbaptist.net/2023/05/29/ezekiel-16-against-pedophilia-and-child-marriage/

2 válasz

 1. balivi1

  „A hazugságot avatják világrendé.” Kafka

  „A pedofília (a görög παῖς, „gyermek” és φιλία „szeretet” szavakból) a serdülőkor előtti gyermekek iránti szexuális vonzalom, amelyet a pszichiatria mentális betegségnek minősülő parafíliaként tart számon.”

  Akkor figyeljenek! Olyan vonzalomról van szó pedofília címszó alatt, amely a serdülőkor előtti, gyermek iránti szexuális vonzalmáról szól. Értik? Tehát ha a kisfiú vagy kislány még serdülőkor ELŐTT megkapja a szexuális vonzalmat, akkor akitől ezt megkapta, pedofílnak, vagy pedofíl cselekvőnek nevezzük. Ez egy nagyon utálatos dolog!

  De tegyük fel, hogy a vonzalom végzése közben már az lett a helyzet, hogy az érett kisfiú, vagy érett kislány a serdülőkor UTÁN kapta meg a szexuális vonzalmat (és ez akár tetszik is neki, életében először), akkor akitől megkapta ezt, nem nevezhető pedofilnak, vagy pedofil cselekvőnek. Mi történt ugyanis? Hát az, kedves olvasóim, hogy az érett kisfiú, vagy érett kislány szexuálisan megérett emberré vált időközben. Tehát vagy egy fehér színű, vagy egy piros színű folt dönti azt el, hogy mivé is vált: férfiúvá, vagy nővé. Amíg ez nem történik meg, addig nem nevezhető pedofílnek. Minden más jogi procedúrával kifejezve ez hamis dolog.

  Hogy is van ez? Értik ezt? Egy cigánylánynak/fehérlánynak egy nevelőintézetben, tizenhárom évesen megjön a menstruációja, majd ezután elkezdi kóstolgatni a nevelőjét, és eléri nála azt, hogy boldogok legyenek együtt, majd ezután, amikor ezt megkapja, a nevelő azt mondja, hogy vége. Érzi, hogy ennek itt vége. A nagykorú(?) cigánylány/fehérlány ezt nem akarja elfogadni, és elkezdődnek az újra, meg újra magához vonzó akciók. Ezekből persze elég is.

  Mindenki más, aki ez miatt bajba kerül: szégyen.

Hozzászólás írása