16
jún
2023

Keresztyén „ikonok” tündöklése és bukása, II. rész (a bűn lélektana, a közösség kísértése)

Egy korábbi beszélgetésünk apropóját az adta, hogy az utóbbi egy-két évtizedben az evangéliumi világot is megrázták különféle botrányok: szexuális jellegű kilengésekről, abúzusokról, házasságtörésekről szóló hírek, de voltak más jellegű bűnök is: korrupció vagy leuraló, másokat elnyomó, kizsigerelő vezetési stílus (lásd Mark Driscoll). Az előző beszélgetésben megemlítettük Ravi Zacharias esetét, aki annyiban érdekes most számunkra, hogy már az életében felmerültek jogos vádak vele szemben, de ezeket ő konzekvensen tagadta, tehát úgy szállt a sírba, hogy nem tett bűnvallást (legalábbis nyilvános bűnvallást). Ezen a ponton feltettük azt a kérdést – amelyet később egy visszajelzésben valaki „hüledezésnek” minősített –, hogy hogyan történhet meg, hogy egy, az evangéliumot kristálytisztán hirdető és képviselő személy párhuzamos valóságként rettentő etikátlan, gusztustalan életvitelt folytat. Ráadásul ez a párhuzamosság nemcsak rövid ideig, hanem hosszú-hosszú időszakon át folytatódik. Mi ennek a „lélektana”? Vajon ilyenkor magában vagy maga előtt látja-e az illető a szolgálata, szavai és az életvitele közötti inkonzisztenciát, és ezért bizonyos helyzetekben meg is szomorodik, vagy pedig eljuthat egy olyan pontra, ahol már nem is akarja feloldani ezt a kettősséget, mert már nem is zavarja, nem is érzékeli, ezért morálisan nem is ítéli meg többé magát? Bolyki László válasza az volt, hogy nagyon jók vagyunk (főként a férfiak) a storygyártásban, azaz mindent meg tudunk indokolni.

Kaptunk egy olyan visszajelzést is, hogy ezek az esetek nemcsak az „ikonokat” érintik, hanem adott esetben minden keresztyén szolgálót, hiszen az elbukás kísértése egyetemleges. Ez a megállapítás azért fontos, mert így nem keltjük azt az érzetet, hogy csak tőlünk távoli, csúcson lévő, nagyon ismert személyekkel történhetnek meg hasonlók. Ugyanakkor itt mégiscsak kirajzolódik egy tendencia, nevezetesen, hogy aki nagyon nagy ismertségre tesz szert, az adott esetben egyre gátlástalanabbá és óvatlanabbá válik. Vagy ez megtörténhet egy „szimpla” gyülekezeti lelkipásztor szintjén is?

Az utóbbi évek napvilágra kerülő bűneit, illetve az azokkal kapcsolatos botrányokat illetően felmerül az is, hogy hogy lehet az, hogy már a lehetséges következményektől való félelem sem visszatartó erő? Hogy gondolhatja bárki is, hogy ő nem bukhat le? Ezek a kérdések különösen az egyik visszajelzés fényében lehetnek érdekesek: a hatalom–pénz–szex hármasáról, azaz a kísértések közötti összefüggésről van szó, mondván, ezek a kísértések egymásra épülnek. Úgy tűnik, mindig a hatalom az első. De mi az a szint, ahol olyan jellegű hatalomról beszélhetünk, amely már egyértelműen torzító erővel bír?

Az előző beszélgetésben előkerült továbbá az is, hogy bizonyos szolgálóknak – azoknak, akik magasra jutottak – egy ponton túl már nem is lehet visszajelezni, mert már meg sem hallják a kritikát. Vajon ebben csak nekik van felelősségük, vagy azoknak is, akik sokáig elmulasztottak szólni nekik? Keresztyénként miért félünk korrigálni a másikat? Miért ódzkodunk az őszinte visszajelzésektől, amikor ez ráadásul bibliailag alátámasztható, hasznos, sőt szükséges gyakorlat is?

Az előző kérdéshez kapcsolódóan érdemes azt a kérdést is feltenni, hogy a közösség ezekben az esetekben csak áldozat – csak általános rendszerhibáról beszélhetünk –, vagy lehet-e maga a közösség is „kísértő?” Ha igen, nem bűnbakképzés-e az elbukó egyén számonkérése? Kísérti-e magát a közösséget a hatalom, a pénz, a szex? Ha maga az egyház nincs mindenben a helyén a küldetésére nézve, az mindig az egyén számára kísértés, az egyének bukásaként jelenik meg. Felelős-e ezért a közösség is? Kell-e az egyének önvizsgálata mellett a közösségnek is önvizsgálatot tartania?

És végül: tegyük fel, egy sokak által ismert, idolnak, példaképnek, referenciapontnak tekintett dicsőítésvezető, keresztyén énekes vagy akár egy gyülekezeti lelkipásztor elbukik. Mi lehet a helyes reakció a keresztyén közösség, illetve más keresztyén vezetők részéről? Milyen következményeknek kell életbe lépniük ilyen esetben? Beszélhetünk minimumelvárásokról? Tegyük fel, hogy az adott szolgálónak a bűnbánata őszinte (őszintének tűnik). Ebből egyenesen következik, hogy megszakítás vagy következmények nélkül folytathatja a szolgálatát? Ha nem, akkor ez egyszersmind azt jelenti, hogy a közösség, a gyülekezet, a közvélemény nem bocsátott meg neki? Egyáltalán, kinek és miért fontos, hogy legyenek következményei az egyházban a bukásoknak? (Elsősorban a bűnelkövető vagy a közösség számára lényeges?) Egy rövid kiegészítés: egyesek már az előző beszélgetésünket is farizeizmusnak bélyegezték – már azt is, hogy a jelenséget nevesítettük, mondván mi sem vagyunk tökéletesek, hogy jövünk ahhoz, hogy megítéljünk másokat.

Ezeket a kérdéseket, témafelvetéseket (ezek közül néhányat) próbáltuk ismét körüljárni Dr. Thoma Lászlóval, református lelkésszel és teológiai tanárral, Kiss Mátéval, evangélikus lelkésszel és Simonfi Sándorral, nyugdíjas református lelkésszel és esperessel.

2 válasz

 1. Zoli

  „A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, a ki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.” (1Ja 3:8-9)

 2. Zoli

  „És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!” (Mt 6:13)

  A „Mi Atyánk” napi szintű reggeli elimádkozása biztosan sokat segítene abba, hogy az ember aznap ne essen kísértésbe, vagy ha mégis, akkor felismerje azt és ellene tudjon állni neki.

  Nem tudom miért, de számos kisegyház, felekezet mellőzi az Úr Jézus által tanított imádságot, (és képesek úgy beszélgetni az imádságról, hogy a Máté evangéliuma 6. fejezetében elhangzottak említésre sem kerülnek).

  Szembeötlő az is, hogy a „bibliakritika” tudományának kb. 140 éves térhódítása óta. a Mi Atyánkhoz szóló imádság legfontosabb utolsó két mondatát egyes új fordítású bibliák egyenesen kihagyják, mások meg megjegyzéssel illetik.

Hozzászólás írása