22
jún
2023

John MacArthur: Visszahelyezzük-e tisztségükbe az elbukott vezetőket?

Riadtan figyelem az egyházban végbemenő legújabb változásokat. Megdöbbentően gyakran látom, hogy egyházi vezetők súlyos bűnökben élnek, és szinte alig hal el a botrány körüli hírverés, máris visszatérnek a tisztségükbe. Sajnos a mai keresztyének nem sokat várnak a vezetőiktől. Olyan katasztrófális időket élünk, hogy ennek biztosan messze ható következményei lesznek.

Nemrégen kaptam egy kazettát, amely nagyon felkavart. Egy olyan lelkész újbóli beiktatásáról szólt, akivel országszerte foglalkoztak a tömegtájékoztatási eszközök, amikor megvallotta házasságtörését. Az eset óta alig több mint egy fél év telt el „lelkigondozással és rehabilitációval”, és emberünk a gyülekezete áldásával már vissza is tért a nyilvános szolgálatba.

Ez mindenütt így megy. Más gyülekezetektől érkeztek hozzám olyan kérdések, hogy nincsenek-e írásban rögzített irányelveink vagy olyan munkafüzetünk, amely az elbukott lelkészek vezetői tisztségbe való visszahelyezéséhez nyújt segítséget. Sokan kétségkívül arra számítanak, hogy egy olyan nagy gyülekezetnek, mint a miénk, biztosan van egy módszeres rehabilitációs programja a vétkező vezetők számára.

A súlyos bűnök járványszerűen terjednek a keresztyén vezetők között, és ez a tünet komoly baj jele az egyházban. Még nagyobb probléma azonban, hogy leengedjük a mércét, és elnézzük vezetőink bűnét, pedig velejéig ható romlottságra utal, hogy az egyház minden áron vissza akarja helyezni ezeket az embereket vezetői tisztségükbe.

Be kell látnunk, hogy a gyülekezeti vezetésben nem lehet felületesen részt venni. A vezető elé állítandó legfőbb követelmény a feddhetetlenség (1Tim 3,2; 10.; Itt 1,7). Nehéz feltétel ez, nem mindenki tudja teljesíteni.

Bizonyos bűnök helyrehozhatatlanul tönkreteszik az ember jó hírnevét, és örökre alkalmatlanná teszik a vezetésre, mert nem lehet többé feddhetetlen. Még Pál is azt mondta, hogy tart ettől az eshetőségtől, pedig Isten embere volt. Az 1Kor 9,27-ben kijelenti: „megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.”

Amikor Pál a testre utalt, nyilvánvalóan nemi erkölcstelenségre gondolt. Az 1Kor 6,18-ban olyan bűnnek nevezi ezt, amelyet az ember a saját teste ellen követ el. Ez majdnem olyan volt, mintha a szexuális bűnt külön kategóriába sorolta volna. Ez a bűn mindenképpen alkalmatlanná tesz a gyülekezeti vezetésre. Az 1Tim 3,1 megköveteli, hogy az elöljárók egyasszonyú férfiak legyenek.

Honnan vettük, hogy egy éves távollét visszaadhatja olyasvalakinek a becsületét, aki beszennyezte a hírnevét, és elvesztette az emberek bizalmát? Semmiképpen sem a Bibliából. Az eljátszott bizalmat nem olyan könnyű visszanyerni. Ha egyszer feláldoztuk a tisztaságunkat, örökre elvesztettük azt a képességünket, hogy példamutatásunkkal vezessünk másokat. Mint Chock Sindoll barátom a kérdésre utalva megjegyezte, egy léggömb kidurranásához csak egyetlen gombostűre van szükség.

És a megbocsátás? Nem arra kell-e törekednünk, hogy elbukott testvéreinket visszahozzuk? A közösségbe igen, de nem a vezetőségbe. Ha egy alkalmatlanná vált embert visszahelyezünk a nyilvános szolgálatba, akkor nem szeretetteljesen cselekszünk, hanem engedetlenül.

Mindenképpen meg kell bocsátanunk a vétkesnek, a bűn következményeit azonban nem tudjuk eltüntetni. Nem amellett kardoskodom, hogy „lőjük le a sebesültjeinket”, hanem egyszerűen azt javasolom, hogy ne siessünk visszaküldeni őket a frontvonalba. A gyülekezetnek természetesen minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy segítsen azoknak, akik vétkeztek, és megbánták bűnüket. Ez azonban nem jár azzal, hogy visszaadjuk a vezetői talárt annak az embernek, aki alkalmatlannak bizonyult tisztségére, és eljátszotta a vezetéshez való jogát. Aki mégis ezt teszi, az nem biblikusan cselekszik, és enged az Isten által megállapított mércéből.

Miért olyan lelkesen toleráns a mai egyház? Biztos vagyok benne, hogy az egyik legfőbb ok a soraiban eluralkodó bűn és hitetlenség. Ha a felszínes keresztyének engedhetnek a vezetés szintjéből, sokkal jobban fogják érezni magukat a saját bűnükben. A mai vallás emberközpontúsága hozta magával azt a téves felfogást, hogy a legsúlyosabb bűnök elkövetése alkalmassá teszi elkövetőjét a bűnösök közötti szolgálatra. Az ilyen filozófia következményei ijesztőek. A szolgálatban Isten bűntelen Fia a példaképünk. Az egyháznak olyannak kell lennie, mint az Úr Jézus, és vezetőinek példát kell mutatniuk a Krisztushoz való hasonlóságban.

A konzervatív keresztyének századunk legnagyobb részében főleg a tanítás tisztaságáért harcoltak. Ez helyes, így azonban elveszítjük az erkölcsi tisztaságért vívott harcot. Legsúlyosabb vereségeinket nemegyszer a leginkább szem előtt álló vezetőink sorában szenvedtük el. Az egyház nem engedhet a mércéből annak érdekében, hogy megtarthassa őket. Inkább magasabbra kell tennünk a mércét, hogy visszanyerhessük tisztaságunkat. Ha ezen a területen veszítünk, akkor teljes kudarcot vallottunk, bármennyire ragaszkodtunk is hitvallásunkban a Bibliához. Nem győzhetünk, ha a bibliai mércét illetően megalkuszunk.

Imádkozzunk gyülekezetünk vezetőiért. Ügyeljünk rá, hogy mindig felelősségre vonhatók legyenek. Buzdítsuk vezetőinket. Kövessük példájukat az istenfélő életben. Értsük meg, hogy nem tökéletesek, de továbbra is várjuk el tőlük, hogy törekedjenek az istenfélelem és a tisztaság legmagasabb szintjének elérésére. Az egyháznak olyan vezetőkre van szüksége, akik valóban feddhetetlenek. Minden istenkáromlás, ami ennél kevesebb.

Forrás: John F. MacArthur: A Mester terve szerinti gyülekezet. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (KIA), Budapest, 1999.

Kapcsolódó tartalmak:

 • Keresztyén „ikonok” – vezetők, tanítók, dicsőítők – tündöklése és bukása, I. rész
 • Keresztyén „ikonok” tündöklése és bukása, II. rész (a bűn lélektana, a közösség kísértése)

4 válasz

 1. Szilágyi József

  Zsid.12:15-17
  „Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
  Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát.
  Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atyja megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste.”

 2. Szilágyi József

  „Amint Basil Hume bíboros mondta egyszer: népünk joggal várja el püspökeitől és papjaitól, hogy szentek legyenek.
  Biztos ösztönnel tudják, hogy mi szent dolgokkal foglalkozunk.
  Döbbenetes felelősség hárul ránk.”
  .
  Robert Sarah bíboros (internetről – katolikus ma)

 3. balivi1

  Kedves Tamás!

  Az 1 Kor6:18-ban szereplő „test” szó, tehát amit „test”ként kell értenünk, az a „ϲωμα”, vagyis a „szóma” szó. Ez azért fotos, mert Pál három féle szómát különböztet meg: a “szóma pszühikon” (érzéki/lelki test), “szóma pneumatikon” (szellemi test), “szóma dokszész” (dicsőséges test). Mind- mind Pál apostol szóhasználata, mindegyik a ‘test’ egy bizonyos állapotára utal. A kérdés az, hogy a kijelentésben milyen “szóma” jelenik meg.

  Lehet-e a „szóma pneumatikon”, vagyis a szellemi test? A “szóma pneumatikon” megtörhetetlen, hiszen “szellemi test”. Ez csak hasonló a “bűnös húshoz”, (a “szóma pszühikon”, vagyis érzéki, lelki test egyik szinonímája, megfelelőjének). A “szóma pneumatikon” definíció szerint nem hús és vér. Nem lehet sem keresztre feszíteni, sem megtöretni, sem megölni, erre ember nem képes. Egy entitás létezik, aki ezt a testet halálra tudja adni, aki nem más, mint Isten. Világos mutatóink vannak arról, hogy Pál szerint Isten volt az, aki átadta, a halálra kezére adta a Fiát. Ez az aktus nem más, mint a megtestesülés, ahol a “szóma pneumatikon” “hús és vér” állapotba kerül az ‘átadatás’ során. A páli teológiában a vér nem a “testi-fizikai élet végét jelöli”, hanem a szellemi test, a “szóma pneumatikon” életének a végét jelenti.

  A „szóma dokszész” a dicsőséges test, az a test, ami már megdicsőült formába kerül, tehát senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez a fajt test lehet. Ez a fajta test úgyis csak a megdicsőülés során jön majd létre.

  A harmadik, a „szóma pszühikon”, ami már igaz lehet a páli beszédre. Ez már egy szellemileg halott test, egy halott „szóma pneumatikon”, aki testtel és vérrel rendelkezik, tehát Krisztus tagja is lehet. Mert Pálnak az a legnagyobb problémája, hogy ha valaki parázna lesz, elszakad Krisztus testétől. Nem Jézus testére gondolok itt:-))

  1. balivi1

   A szóma kifejezés (amit Márk és Pál is használ az Úr testére) írásos formában először Homérosz munkásságában jelenik meg, szóhasználatában a szóma még az emberi holttestet, vagy állati tetemet jelenti (Iliászban pl). Az Odüsszeuszban az alvilágban lévőknek, a halottaknak a testére is ezt a szót használta Homérosz. A legismertebb görög színpadi szerzők, például Pindarosz és Euripidész drámáiban is erősen jelenik meg a szóma, mint a test életfunkciók nélküli interpretációja.

   Márk azért zseniális, mert miután megértjük a szándékát, rájöhetünk arra, hogy első olvasáskor a Fiú az isten által elküldött, „úgy tűnik” hogy hústeste van fiúként jelenik meg. Aztán amikor a végére érünk a történetnek, és a sírboltban feltűnő fehér ruhás ifjú felhívására követjük a tanítványokat Galileába, és elkezdjük elölről olvasni az evangéliumot, (ekkor kezdődik el a Felkent/Krisztus evangéliuma) akkor meg mint a Felkent/Krisztus, a hús- vér Krisztus jelenik meg. Márk a chiasztikus szerkesztés és a „mimezis” remekművét alkotta meg.

Hozzászólás írása