22
ápr
2021

Miért és hogyan lett nemrég James White posztmillenista?

Dr. James White, az ismert reformált szemléletű baptista teológus, apologéta, aki az Alpha Omega Ministries alapítója és igazgatója, korábban a végidők szempontjából premillennista illetve amillenista megértésen volt, nemrégiben viszont eszkatológiai álláspontja a posztmillennizmus irányába mozdult. E váltás mögöttes okainak feltárása számunkra is hasznos lehet, hogy jobban értsük az egyébként nem könnyű, sem kevésbé ellentmondásos kérdéskört.

Köztudott, hogy alapvetően a végső dolgok forgatókönyvében az ezer éves időszak (millenium) kapcsán négy féle vezető elmélet létezik a keresztyén teológiában:

  • Történelmi premillenizmus – Krisztus visszatér, hogy megalapozza ezeréves uralmát a földön (Jeruzsálemből). [pl. John Piper vagy Wayne Grudem]
  • Diszpenzációs premillenizmus – Krisztus titokban elragadja egyházát. Hét évvel később visszatér, hogy megalapítsa ezeréves uralmát a földön (Jeruzsálemből). [pl. John MacArthur]
  • Amillenizmus – Az „ezer” esztendő (millenium) Krisztus első eljövetelével kezdődött, és egészen második eljöveteléig tart – tehát szimbolikus szám. [pl. James White – korábban vagy Sam Storms]
  • Posztmillenizmus – A millennium a jövőben kezdődik és ezzel „aranykort” nyit a földön. Később Krisztus másodszor is eljön (=visszatér parúsziájában). [pl. James White – jelenleg, John Frame vagy Doug Wilson[1]]

White 2019 márciusában a következő nyilatkozatot tette Twitter oldalán[2]:

Sokszor említettem már világosan: premillenistának neveltek, az amillennizmusról győződtem meg, mégis azt kívánnám, bárcsak posztmillenista lehetnék.”

Úgy tűnik, ez nemrég mégiscsak sikerült neki. Így folytatta akkor a korábbi bejegyzését:

Az utóbbi kettő [a-, és poszt-] metszete széles, így (át)járható. De Jeff és a munkatársaim iránti szeretetem több mint elég ahhoz, hogy fokozatosan leküzdjem a nehézségeket.”

Az immár két éve tavasszal megjelent tweet-ben White vélhetően Jeff Durbin-re utal, aki vezetője és lelkipásztora az Apologia Church-nek. Luke Pierson-nal és Zack Morgan-nel közösen – így négyen – irányítják és szervezik James White-al az ismert keresztyén apologetikai szolgálatot[3].

Azóta White végül is „átnyergelt”. Mielőtt megnézzük röviden, hogy miért, szögezzük le; a keresztyén ortodoxiába belefér mind a pre-, a- és poszt nézetek mindegyike. Egyik sem herezis, testvérként tekinthetünk az ezeket vallókra. Ez nem vonatkozik viszont például a (hiper)preterista álláspontra.

White „coming out”-jában[4] kifejti azoknak a kulcsigeverseknek a gyűjteményét, melyek meggyőzték – amik egy vele készült interjúban is olvashatók[5]. Négy ilyenre utal: Zsolt 2:8, Zsolt 110:2, Ézsaiás 42:4, 1 Kor 15:20(-28). Mindenki természetesen eldöntheti, mennyire meggyőzőek számára ezek a bibliaversek a posztmillenizmus alátámasztására.

Visszatekintve szemináriumi éveire, inkonzisztensnek látja akkori premillenista meggyőződését, amivel fel is hagyott és egy időre kiábrándult a végidők tana témájából. Egyszerűen nem foglalkozott a kérdéssel, köszönte szépen, de nem kért a vitákból. Elmondása szerint „panmillenistává”[6] vált. A teológiai tanulmányait befejezve egyre inkább az amillenizmus irányába fordult, mert úgy vélte, hogy „van értelme, szép és egyszerű” gondolatmenet. Muszáj volt állást foglalnia egy idő után, hiszen jogosan érezte, hogy e nélkül – eszkatológiai agnoszticizmusát fenntartva – nem művelhet rendszeres teológiát. Sok év telt el és a közelmúltban az Apologia Church-be érkezve White posztmillenistákkal lett körülvéve. A velük való közeli kapcsolat hatásával karöltve két fő konkrét „katalizátort” említ intellektuális pálfordulásában.

Dr. Joseph Boot: The Mission of God című könyve mellett a 2020-as év világeseményei hatottak rá döntő módon. Erről az érintettségéről elég személyes hangvételben beszél. A tavalyi évben, a pandémiás pánik közepette világossá vált számára mi zajlik; céltudatosan műküdő, globális mozgalmak egyen(let)esen egyfajta szekuláris technokrata totalitarizmus felé menetelnek. Mindezt gyors szakadékba-csúszásként értékelte és nagyon komolyan gondolkodni kezdett azon, hogy mit jelent mindez a hitére nézve – főleg már nagypapaként (unokái közül a legidősebb tinédzserkorába tart). Feltette magának is a kérdést, hogyan tudjuk átadni hitünket az eljövendő nemzedékek számára!?

Összefoglalva sokakat meglepett Dr. James White új állásfoglalása. Persze a globális események ismeretében és az apologéta személyes élete fényében nem mondhatja senki, hogy érthetelen folymatról lenne szó. A posztmillenizmus, mely White megfogalmazása szerint egy felülről lefelé irányuló teológia, számára „elkerülhetetlen döntésnek bizonyult” gyülekezetének vezetőivel való konzultáció valamint héber szentírási szövegekben és az Újszövetség lapjain talált profetikus beteljesülések – általa végzett – értelmezése nyomán. Úgy is mondhatnánk röviden, a híres apologéta optimistább[7] forgatókönyvre váltott. Kétségtelen, hogy őszinte szívvel sok – ha nem minden – keresztyén is ugyanerre vágyik. A kérdés, hogy nem utópisztikus-e. A válaszadást, ahogy fentebb az igeversek korrekt exegézisét is, meghagyjuk a tisztelt olvasónak.

 

+ FOLYTATÁS OLVASHATÓ (hamasan: ITT)

 


 

[1] Híres vitában is részt vett: https://www.youtube.com/watch?v=4S0TQ2dXnms

[2] https://twitter.com/droakley1689/status/1102957674654646272?lang=en

[3] https://apologiachurch.com/meet-the-team/

[4] https://www.youtube.com/watch?v=a0m24vJtrDg

[5] https://docsandlin.com/2021/02/26/james-white-postmillennialist/

[6] Az „it will all pan out in the end” frappáns szlogen kapcsán, ami egyfajta cinizmussal kevert agnosztikus éllel valami ilyesmit jelent: „a végén csak ki fog sülni (derülni) minden.” Szóval kb. = majd meglátjuk…

[7] Vajon helyes e, ha a vágy(aink) súlyozzá(k) teológiánkat? Lélektani döntés vagy exegetikai megalapozottság?

2 válasz

  1. Ezek a kérdések engem is eléggé hidegen hagytak eddig. Van arra egyszerű válasz, hogy mi következik egyik vagy másik álláspontból a hétköznapi életemre, hitemre nézve?

Hozzászólás írása