7
szept
2020

Tahi Kúria Kert – 2020 őszi konferencia

  A 9. alkalommal megrendezett Teológusok Párbeszédben – dióhéjban

„A 2020 szeptember 5-én, immár 9. alkalommal megtartott eseménynek most nem csak a helyszíne – Tahi Kúria Kert – hanem a jellege is különleges volt. Ezt az évet leginkább a koronavírus fémjelzi majd, legalábbis így él majd ez az évszám az emberiség történelmében. Nem hagyhattuk ki mi sem a műhelyek során ezt a témát.” – írja a FB esemény

Ebben a rövid beszámolóban a főbb felmerülő témákat adjuk közre. Egy biztos, most is rendkívül érdekes, gyümölcsöző párbeszéd, eszmecsere és kulturált vita bontakozott ki az esemény során. 

A bevezető áhítatot Szeverényi János (Magyar Evangéliumi ALIANSZ elnöke) tartotta Ézs 25,4 és 57,15-19 valamint a Jel 2,8-9 alapján Isten népének a nyomorúságok közepette való megtartatásáról.

Ezt követően az evangéliumi mozgalom hazai történetéről beszélt Szuhánszky Gábor metodista lelkész (ALIANSZ alelnöke), végigtekintve a huszadik század ébredésein és számba véve az evangélium kommunizmus alatti gyümölcseit.

Teológiai diverzitásról és egységről Győri Tamás (evangélikus lelkész, a Veritas Kiadó vezetője – Protestáns Média Alapítvány-, az újonnan revideált Károli Biblia kiadója) beszélt a magyar evangéliumiságról John Stott mozgalomra vonatkozó megállapításai alapján, kihívást intézve a hallgatósághoz: vajon megállunk-e azon a mércén, amit az Egy az Úr, egy a hit című művében felállított a teológus, és meghalljuk-e alcímének (Az evangéliumi mozgalom hitvallása) kérését/igényét?

A délelőtti eszmecsere további fő gerincét Muzslai Gábor és Etelka (2=1 Családsegítő és Házasmisszió Magyarország Alapítvány vezetői) hozták, akik beszámoltak itthon is tapasztalható, az egyház berkein belül is megjelenő baljós tendenciákról, nevezetesen a szolgálatvezetők és lelkész válások számának drasztikus növekedéséről. Fontos kérdések voltak, hogy az egyházfegyelem vagy/és prevenció jelentheti-e a megoldást.  

Az egész napot jellemezte egyébként a témák nyitott és szabad megvitatása, ami konkrétan azt jelentette, hogy bárki felszólalhatott, ha volt gondolata. Helye volt az egyet nem értésnek is, de mindezt hála Istennek kulturált hangnemben és élőben  (face-to-face) tették meg a résztvevők, ami olykor sajnos idegen az online keresztény portálok hangvételétől is. Az egészséges vitakultúra meghonosítása és a párbeszédre való nyitottság – ahogy a rendezvény neve is tükrözi – kezdetektől egy alapértéke az Evangelikál Csoport szemeszterenként megrendezett eseményeinek. 

A délutáni részben több friss és aktuális könyv bemutatása történt meg, sorrendben Györfi Károly, evangélikus presbiter mutatta be „Keresztényüldözés a 21. század elején” című könyvét, majd dr. Steiner József baptista teológus, lelkipásztor Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya című könyvét ismertette, ezt követően Nemeshegyi-Horvát György: Levelek Máriához című saját művéből olvasott egy szemelvényt, végül Márkus Tamás András ajánlotta a jelenlevők figyelmébe az Evangelikál Csoport kiadványait – egy immár 5 részből álló anyagot. 

Záró témakör a COVID-19 kapcsán az utolsó idők jelei voltak. Hogyan reagálnak szerte a világon az evangéliumi egyházak a koronavírus- világjárványra, és ennek következményeire? Mit tehetünk mi itt Magyarországon? Helfy Mike (A Golgota Keresztény Gyülekezet tagja; a „de, Krisztus él bennem” konferenciasorozat főszervezője; a Tahi Kúria kert tulajdonosa) vezette fel a gondolatkört, amit számos releváns példa és reakció követett. 

A konferencia rövid összegzését az egész nap moderátora Muzslai-Bízik Bencze adta meg, záró imádsággal Márkus Tamás András szólt végül. Bízunk benne, hogy tavasszal, immáron majd 10. alkalommal folytatódhat a konferencia-sorozat.

 

Papp Márton, Tóth Krisztián

 

Hozzászólás írása