3
jún
2017

A Niagara Biblia Konferencia

A Niagara Biblia Konferencia (Niagara Bible Conference; hivatalosan: „Believers’ Meeting for Bible Study” -hívek találkozása bibliatanulmányozás céljából) megrendezésére 1876 és 1897 között került sor (1884-ben a konferencia szünetelt). Az első néhány évben az USA egész területén, különböző helyeken találkoztak a résztvevők. 1883-tól kezdve viszont a Niagara on the Lake nevű településen folytatódtak a találkozások Kanadában, az ontarioi Queens Royal Hotelben és annak pavilonjában.

A találkozások kezdeményezője James Hall Brookes, St. Louis-i presbiteriánus lelkész volt, aki publikálta ezen találkozások anyagát a „Truth” (igazság) című folyóiratában. A lapjában nagy helyet szentelt az előadásokon elhangzó beszédek összefoglalóinak. Tipikus példa erre az 1892-es év riportja, amely úgy írja le a találkozókat, mint „amelyeken többen vettek részt, mint valaha. Gyakran az összes helyet elfoglalták a pavilonban, és a csarnok is tele volt az Ige lelkes hallgatóival. Az évek múlásával a hely egyre gyönyörűbb; kiváló a Szentírás csöndes és imádságos tanulmányozásához. Az épület, amely a konferenciának helyet ad, az Ontario és a Niagara folyókra néz, zöld fák veszik körül, a világ zajától elzárva.  A vendégek elszállásolását kiválóan megoldották, mind a Queens Royal Hotelben, mind a falubeli panziókban, olyannyira, hogy senki sem panaszkodott.”

James H. Brookes

A legtöbb előadó a diszpenzacionalizmus eszméit képviselte, így a Niagara Konferencia számos evangelikál protestánssal ismertette meg a diszpenzácionalista tanítást. Az üzenetek középpontjában a Krisztusról szóló dogma, a Szentlélek, a Biblia, a misszió és a próféciák álltak, továbbá a premillennizmust és a diszpenzacionalizmust védték és terjesztették.

A legtöbb 19. század végi és 20. század eleji vezető diszpenzacionalista személyiség részt vett a konferencián, köztük William Eugene Blackstone, Charles Erdman, James H.Brookes, William Moorehead, Adoniram Judson Gordon, Amzi Dixon, Cl.Scofield és James Hudson Taylor.

1878-ban a találkozások során megszületett egy dokumentum, amelyet csak úgy neveztek: Niagara Hitvallás. A 14 pontból álló hitvallás az első, amely nyíltan megfogalmazta Krisztus premillenarista módon értelmezett parúziáját. Ennek ellenére a hitvallás explicit módon nem erősítette meg a diszpenzacionalizmust, bár számos diszpenzacionalista kulcstémára hivatkozik, beleértve a földi millennium valóságát, az etnikai Izrael helyreállítását, vagy az igazak és a hamisak ítéletének időbeli eltérését. Ezt a 14 pontot hívták fundamentumoknak, az első 5 pontra pedig – amely a 14 pont tovább desztillálása – a mai napig úgy tekintenek, mint a fundamentalizmus magna chartájára

Számos dologhoz járult hozzá maga a konferencia: 1.) új missziós tevékenységet szült és a globális evangelizáció fellendüléséhez vezetett, 2.) hozzájárult a hatalmas méretű bibliakonferenciák elterjedéséhez, 3.) jelentős hatással volt különféle bibliai intézetek és bible college-ok alapítására  4.) a konferencia már hamar kifejezésre juttatta, hogy a fundamentalizmus milyen nagy hangsúlyt helyez a bibliatanulmányozásra 5) továbbá  igen nagy mennyiségű fundamentalista irodalmat tett közzé, leginkább a próféciáról, Krisztus személyéről és munkájáról, illetve a Szentlélek személyéről és a misszióról szóló tanulmányokat.

Ez is érdekelhet

A keresztyén fundamentalizmus története, az evangelikalizmussal való viszonya / tévhitek és előítéletek (interjú)

Hozzászólás írása