14
júl
2023

Amikor egy lelkipásztor követ el paráznaságot – válasz egy kommentre

Az Evangelikál Csoport YouTube csatornájára június végén feltöltésre került a Keresztyén „ikonok” tündöklése és bukása beszélgetés-sorozat harmadik epizódja. Ebben a beszélgetésben én is részt vettem. Egy kedves kommentelő – elvileg egy lelkipásztor kolléga – a felvétel alatt az alább olvasható kritikai megjegyzést tette az általam mondottakkal kapcsolatosan. Mivel a hozzászólás érvrendszere gyakorta előkerül mostanság különféle vitákban, ezért érdemesnek tartottam közzétenni, ahogy az arra írt válaszomat is:

 

A ominózus komment: 

 

A kommentre adott válasz: 

Kedves névtelen református lelkipásztor! Hadd emlékeztessük önmagunkat arra, hogy Isten erkölcsi mércéi változhatatlanok és így a tökéletes szentséget várja el (1Péter 1,15-16). A Szentlélek erejével nekünk állandóan igyekeznünk kell előrébb jutni a megszentelődésben (2Kor 7,1). Ez része a lelki harcunknak. Ez vonatkozik minden keresztyénre, a lelkipásztorra is. Ennek érdekében kaptuk a kegyelmi eszközöket is. Közben látjuk, hogy sokszor vétkezünk. Valóban, a szív bűnei alattomosabbak a látható bűnöknél, és legtöbbször ezeket követjük el (az említett türelmetlenség, harag, mulasztások, pletykálkodás, stb). Ezért naponta önvizsgálatot kell tartanunk és bocsánatért esedezzünk az Úr előtt. Nem tagadhatjuk, hogy vétkezünk (1János 1,8). Az Úr pedig megígérte, hogyha bűnbánattal jövünk elé, akkor megbocsát (1,9-10). A lelkipásztoroknak ugyanezt kell tenniük. Úgy gondolom, hogy ezt a beszélgetésben is világossá tettük.

Ami a lelkipásztorok erkölcsi bukását és a szolgálatuk folytatását vagy éppen berekesztését illeti, más a helyzet, mert a Szentírás erkölcsi (jellembeli) feltételeket szab számukra. Az első vonás (ld. 1Timóteus 3 és Titusz 1) a feddhetetlenség, tehát a kifogástalan életvitel. Ebben benne van az, hogy amikor vétkezik, de megbánja és rendezi bűneit, akkor nyilván folytathatja szolgálatát. Ha nem rendezi bűnét és úgy végzi a szolgálatát, az gond. Például, ha úgy hirdeti az Igét és oszt úrvacsorát, hogy közben rendezetlen bűnei vannak, akkor az helytelen. Pontosan a szolgálata súlya és tekintélye miatt a lelkipásztornak sokkal jobban kell ügyelnie arra, hogy szoros legyen a kapcsolata az Úrral és vigyázzon a feddhetetlenségre, különben nemcsak magára, hanem az evangéliumra is szégyent hoz.

Amikor egy lelkipásztor paráznaságot követ el, azért súlyosabb és zárja ki őt a további szolgálatból, mert először is a paráznasághoz hosszabb út vezet, mint egyszeri indulatból fakadó türelmetlenség. Ráadásul az 1Kor 6,18 különálló, azaz súlyosabb bűnként kezeli a paráznaságot. Amig egy lelkipásztor eljut odáig, hogy konkrét paráznaságot/házasságtörést kövessen el, elmulasztotta az Úrral való közösségét ápolni és rendezni a maga idejében egy sor ide vezető bűnt (pl. a feleségével való kapcsolatát fokozatosan bomlasztó bűnöket).

Másodszor, a paráznaság/házasságtörés bűnét követve el legalább két erkölcsi feltételnek már nem tud tovább eleget tenni: (1) rendezett családi élet (vö. 1Tim 3,4-5; Titusz 1,6) és (2) tanításra való alkalmasság. A tanításra való képességet Pál apostol úgy magyarázza, hogy szilárdan ragaszkodik (folyamatos jelen időben, tehát életvitelszerűen) az igaz beszéd tanításához, hogy képes legyen bátorítani (inteni) az egészséges tanítással és megfeddeni az ellenszegülőket (Titusz 1,9). Aztán Péter apostol még hozzáteszi, hogy példaképként vezesse a gyülekezetet (1Péter 5,3). Hangsúlyozom, amikor egy lelkipásztor követ el paráznaságot/házasságtörést, akkor legalább ezt a két minősítést elveszítette. Egyszerűen nem lesz tovább példakép és erkölcsi tekintély, aki gyülekezeti fegyelmet vagy bátorítást gyakorolhat hasonló esetekben és feddhetetlenül állhat a gyülekezet és a világ elé.

Sajnos a mai emberközpontú, erkölcsileg megengedő társadalmunkban hamar törvényeskedőt kiáltanak azokra, akik Isten erkölcsi mércéire emlékeztetnek. Nekünk, lelkipásztoroknak, látva saját magunk és a gyülekezeteink lelki állapotát (Jóel 2,12-17), komoly bűnbánatot kellene tartanunk és sírnunk kellene, nemhogy még mi bukjunk el. Az Úr meg tud őrizni a paráznaság elkövetésétől, ha őszintén kérjük ezt Tőle minden nap. A bűn egyszerűen ellepte a gyülekezeteket. Az Úr Jézus megmondta az efézusi gyülekezetnek, hogy „emlékezzél vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből.” (Jelenések 2,5).

Az 1689 Baptista Hitvallás ennek szellemében emlékeztet, hogy egyes gyülekezetek „annyira elfajulnak, hogy már nem Krisztus gyülekezetei, hanem a Sátán zsinagógái.” (XXVI/3). Attól tartok, hogy nem a kegyelem, hanem a bűn túltengése a gond, amire nem a törvényeskedés emlegetése, hanem a megszentelődésre való igyekezet a gyógymód.

Chiciudean Miklós, reformált baptista lelkipásztor

3 válasz

 1. Szilágyi József

  „Legnagyobb vereség a világon: megszokni a rosszat!” (Ravasz László)
  .
  „Az egyetlen igazi szomorúság, az egyetlen igazi kudarc, az egyetlen nagy tragédia az életben az, ha nem leszünk szentek.” (Léon Bloy)
  .
  „Teljes erővel igyekezzetek, hogy be tudjatok menni a keskeny ajtón!…” (Lukács ev. 13:24a)

 2. Szilágyi József

  „Nem vagyunk képesek úgy cselekedni, ahogy Jézus kérte tőlünk, de nem ez a baj, hanem az, hogy nem is tartjuk fontosnak.”
  Greguss Sándor, író (internetről, magyarkurir)

 3. Szilágyi József

  „Boldogok, akik sírnak”: nem tudván, nem akarván megszokni a rosszat; magukban sem.

Hozzászólás írása