15
dec
2021

Így hódítaná meg a hazai egyházakat a genderideológia

Búvópatakként terjed az LMBTQ- és genderideológia a magyar protestáns felekezetekben is. A folyamatot aggodalommal figyelő lelkészek szerint az elfogadás és a szeretet köntösében megjelenő progresszív teológia térhódítása nemzetközi minta alapján történik, minden felekezetet érint és alapjaiban veszélyezteti a keresztény gyülekezetek jövőjét.

 

Ha a leghangosabban és legtisztábban vallom is Isten igazságának minden részletét, kivéve azt az egyetlen kis pontot, amelyet a világ és az ördög éppen támad, akkor nem vallom meg Krisztust, bármily bátran is állok ki a kereszténység mellett.

Luther Márton

Több ezren aláírták már azt a november elején evangélikus lelkészek és gyülekezeti tagok által kiadott állásfoglalást, melyben egyértelművé tették, hogy hitük szerint a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatán alapuló szövetség, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert, és ezen kívül „nincs más teremtésrend” (lásd: www.novemberiallasfoglalas.hu). Kijelentik, hogy a Biblia alapján a homoszexualitás bűn. Nem a bűnös személyét utasítják el, hanem a bűnös cselekedeteket (a bűn típusától függetlenül), és az egyház vezetőitől is azt várják hívő emberekként, hogy a „Szentírással összhangban szólaljanak meg”.

A nyilatkozatnak nagy jelentősége van, hiszen egyre hangosabbak azok az irányzatok a kereszténységen belül is, melyek nem tekintik a Biblia szövegét megkérdőjelezhetetlen alapnak. Hazánkban is hamar megérkezett a „Novemberi állásfoglalásra” adott válasz, mégpedig a progresszív keresztény vonaltól, amit Magyarországon – többek között – a római katolikus Perintfalvi Rita és egy volt református egyháztag, Monostori Tibor képviselnek. Monostori egyértelműen felszólítja a különböző felekezetekhez tartozó papokat és lelkipásztorokat, hogy „kezdjék el megáldani az LMBTQ emberek szeretetkapcsolatát”, vagyis a melegházasságok elfogadására és szentesítésére buzdít.

A szeretetre hivatkozik, illetve arra, hogy tévedés azt gondolni, hogy „bármely korhoz kötött bármely vallásos nézet- és szabályrendszer az egyedüli, örök, tévedhetetlen igazságot tükrözheti és megváltoztathatatlan”. Nem kevesebbet állít ezzel, mint hogy koronként, kultúránként újra lehet, sőt kell értelmezni Isten igéjét. Hiába jelenti ki világosan az Írás mind az Ó-, mind az Újszövetségben, hogy a homoszexuális kapcsolat bűn, ha a jelenlegi társadalmi folyamatok, változó felfogások ennek felülírását követelik meg – véli Monostori Tibor. A posztmodern, relativizáló, a Bibliában kapott kijelentés tértől és időtől független szellemiségét és igazságát elvitató teológiai irányzat nyugaton nyíltan, Magyarországon búvópatakként aknázza alá mindazt, amit hitről, erkölcsről, Isten beszédéről gondolunk.

Szabados Ádám evangéliumi teológus a vita kapcsán egy írásában kiemelte: „sokkal egyértelműbb lenne a helyzet, ha végre mindenkiről nyíltan lehetne tudni, hogy mit képvisel. Igen, lennének emiatt szakadások. De ez tipikusan az a fajta szakadás, amiről Pál apostol azt mondja, hogy szükségesek. Épp az a baj, hogy rég­óta nem történnek meg ezek a szakadások. Pedig mindenki tudja, hogy ez lesz a vége. Amíg a felszín alatt, láthatatlanul zajlanak ezek a folyamatok, gúzsba kötik sok helyen az egyház bizonyságtételét és misszióját. Fellélegeznénk, ha végre mindenki ott állna, ahol a szíve van” – fogalmazott.

 

FELPUHÍTOTT KÖZHANGULAT

„Évek óta olyan aggasztó tendenciákat látunk a nyugati evangélikus egyházakban és más protestáns felekezetekben is, amelyek egyenesen szembemennek azzal, amit a Szentírás tanít a férfi és női mivoltunkról, illetve a családról. Azt tapasztaljuk, hogy ezek a tanítások a magyarországi protestánsok között is táptalajra találtak, még ha legtöbbször nem is fogalmazódnak meg nyíltan. Lelkészekkel, gyülekezeti tagokkal beszélgetve egyre határozottabban merült fel az az igény, hogy szükség van egy ilyen állásfoglalásra” – mondta el a Heteknek Kiss Máté evangélikus lelkész, a dokumentum egyik szerzője.

Mint hangsúlyozta, fontosnak tartja ugyan, hogy a kormány napirendre tűzte a gyermekvédelem ügyét az erről szóló törvénnyel, illetve a népszavazással, aggályaikat ettől függetlenül fogalmazták meg, elsősorban a saját felekezetük védelmében. Örömmel fogadták, hogy több más felekezetből is sokan aláírták az állásfoglalást, ami azt is mutatja, hogy máshol is terjed a bibliai kinyilatkoztatással nyíltan szemben álló progresszív teológia. Ugyanakkor – jegyezte meg – felekezetük hivatalos weboldala, az evangelikus.hu egyelőre nem hozta le az állásfoglalást.

Márkus Tamás református lelkész, az Evangelikál Csoport Egyesület vezetője szerint nemzetközi és hazai szinten is voltak már fontos állásfoglalások, nem véletlenül, hiszen népegyházakban „forrong a hívő nép”, azonban a vezetők sok esetben még nem ismerték fel, vagy nem akarták egyelőre felismerni (tisztelet a kivételnek), hogy mekkora a baj. „Ugyanaz a folyamat érhető tetten a hazai protestáns közösségekben is, mint amit láthattunk a skót reformátusoknál, a német protestáns egyházban vagy az amerikai presbiteriánusoknál. Sehol nem az történt, hogy fölállt harminc egyháztag vagy lelkipásztor azzal, hogy mi támogatjuk a melegházasságot. Ha megtörténne ez a színvallás, akkor egyértelmű lenne a helyzet, és az ennek nyomán történő esetleges szakadásokkal a felekezetek megújulhatnának. A progresszív teológiát képviselő lelkészek azonban bent akarnak maradni a felekezetükben – amiben nyilván egzisztenciális szempontok is szerepet játszanak – és meghatározó erőt akarnak képviselni. Ezért folyamatosan puhítják a teológiai közhangulatot, hogy a felekezetük szellemi irányvonala lassan az ő nézeteikhez idomuljon” – magyarázta a lelkész, hozzátéve, hogy ehhez megvannak az állandó, szinte „fénymásolt” kommunikációs eszközök is: „A szexuáletika nem vízválasztó”; „Kezdeményezzünk párbeszédet”; „Hallgassuk meg a másik felet” stb.

TOVÁBB A CIKKRE

Hozzászólás írása