28
szept
2021

A nemiség célja

Korunk és kultúránk minden korábbinál többet beszél a nemiségről, szexualitásról, mely áthatja egész társadalmunkat. A téma tárgyalása a biológiai nemiségből való „kilépés”, illetve az abban való megerősödés tengelyen helyezkedik el. A vitában résztvevő felek egyöntetűen abból indulnak ki, hogy a nemiség fontos. A konfliktus ezért a nemiség definiálásában, azaz határainak meghúzásában van.

Egy fontos kérdés tisztázása azonban rendre elmarad: Miért ragaszkodunk ennyire a nemiséghez? Miért nem engedünk abból, hogy adott vagy szabadon választott nemiségen keresztül határozzuk meg önmagunkat? Miért fontos ennyire a nemiség a keresztyén egyházaknak és a szivárványos mozgalmaknak egyaránt? A kérdések mélyén a következő feszültséget kell feloldanunk: Mi az értelme, mi a célja a nemiségnek, a szexualitásnak? A lényegi kérdés az ember eredetéhez irányít bennünket.

A kérdés tisztázására azért is égetően nagy szükség van, mert egyre több önmagát keresztyénnek tartó nyugati egyház és ezzel együtt egyháztag a nemiség kérdésében feladja a hagyományos hitvallásos bibliai álláspontot. Ahogy látni fogjuk mindezzel végső soron a keresztyén istenképet, a Szentháromságot kezdik ki. A téma jelentősége tehát elképesztően hatalmas, mert indirekt módon az ember megváltásának bibliai tanítását is érinti.

 

A NEMISÉG ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZE AZ EMBERSÉGNEK

A Biblia két aspektusból is leírja az ember teremtését. Mindkét leírásban a szöveg megdöbbentése éppen az emberi nemiségéhez kapcsolódik.

Az első leírásban a világ teremtésének folyamatában Isten az élettelentől az élő felé halad. A fizikai élőlények közül az ember az utolsó alkotása. Isten utolsó élőlényének teremtése előtt a következőket jegyzi meg: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá.” (1Móz 1,26) Isten három személyben létezik: az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységében, akik együtt vannak, szeretik és ismerik egymást öröktől fogva mindörökké. Isten szentháromsága a legteljesebb és legtökéletesebb létmód. Ezért amikor azt mondja, hogy embert a saját képére teremti, istenképűvé, akkor ez nem csak az ember Istentől kapott méltóságát, az emberi élet szentségét jelenti, hanem azt is, hogy az emberi élet elválaszthatatlan része a személyek közti kapcsolat.

Az ember mivel egy háromszemélyű Isten képe, ezért egyedül kevés önmagában. Szüksége van szoros, minőségi személyközi kapcsolatokra, mind Isten, mind pedig egy másik istenképű ember irányába. Ezért teszi hozzá Isten, hogy az embert nemiséggel rendelkezőnek, azaz férfinek vagy nőnek teremtette. Mert a legmélyebb emberi személyek közti kapcsolat az, ami a nemiség ajándékának helyes megélése által érhető el.

Ehhez kapcsolódik szorosan a teremtés második leírásában Isten másik megjegyzése: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”(1Móz 2,18) Ádámot Isten egy tökéletes világba helyezte el. Isten maga állapítja meg hétszer, hogy amit létrehozott az jó, tökéletes, sőt hibátlan. Mégis mi hiányozhatott még? A válasz az ember nemiségéhez, azaz a szoros és mély személyközi kapcsolatigényéhez kötődik: „Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté.” (1Móz 2,22-24)

Isten biológiai nemiséggel rendelkező embert teremtett, aki férfi vagy nő. A nemiséggel Isten lehetőséget ad az embernek mély kapcsolatok és az egyént meghaladó személyközi egység megélésére. Isten ezért rögtön meghívja a férfit és a nőt, hogy szabad elhatározásból köteleződjenek el egymás irányába, megélve a legszorosabb lelki és fizikai köteléket, életközösséget, ami két ember között lehetséges: a házasságot. Mindezt pedig szaporodásuk színhelyéül, teremtő munkájának folytatásául is kijelölt.

Amikor az ember Isten rendjét elfogadja, azaz személyes kapcsolatban él Istennel, megéli a férfi és nő mély egységét a házasságban, akkor benne tükröződik a tökéletes életnek, Isten háromszemélyű létének földi megjelenítését.

TOVÁBB A CIKKRE

Hozzászólás írása