11
jan
2020

Református nyilatkozat a svájci reformátusok melegházassággal kapcsolatos döntése ellen

Előzmény: a Svájci Protestáns Egyházak Szövetsége (Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund) 2019 november eleje óta hivatalosan is támogatja a polgári/civil meleg házasságot, amely azt jelenti, hogy mostantól melegpárokat is összeadhatnak majd az egyházban. A svájci protestáns egyházvezetők már 2019 augusztusában hangot adtak álláspontjuknak – akkor még nem hivatalosan -, hogy támogatják az azonos neműek közötti házasságkötéseket. Most a 60 tagú egyházi vezetőségből 49 igennel szavazott a Bernben tartott zsinaton. A vezetőség elnöke azt állította, hogy a homoszexualitás Isten teremtési akarata és hogy nem választhatjuk meg a szexuális orientációnkat. Ha az állam elfogadja a melegházasságot, akkor nem lát okot arra, hogy az egyház ezt ne kövesse. A Szövetség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem vezetik be kötelező erővel az egyházi meleg házasságot – ezt a döntést az egyes gyülekezetekre bízzák. Ugyanakkor azt javasolják, hogy kerüljön be az egyházi rendelkezések közé egy olyan passzus, amely kimondja, hogy a lelkészek szabadon dönthetnek az ilyen házasságok egyházi megkötése mellett. 

A svájci reformátusok melegházasságot támogató döntése – Forró László főjegyző

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlése tiltakozik a svájci reformátusok által elfogadott melegházasságok ellen. Az Isten Igéje ellen forduló döntés aposztáziát jelent és meghasonlást támaszt az Egyházon belül. Közös örökségünk, a Szentírás és a Heidelbergi Káté tanítása szerint testvérileg intjük svájci hitsorsosainkat, hogy gyakoroljanak bűnbánatot és térjenek meg, mert Istennek kell inkább engedni, sem pedig a világ elvárásainak. Figyelmeztetjük, hogy ama keskeny útról letérve, még református egyletté lehetnek, de Krisztus Egyháza már nem.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Közgyűlésének 31-2019 sz. határozata.

7 válasz

  1. Bak László

    Bibliai alapon támogatom az Egyházkerületi Közgyűlés határozatát és Forró László Főjegyző úr nyilatkozatát, hiszen a Föld népességének túlszaporodása nem indokolja Európa őslakosságának kiírtását, de sajnos a bűn megtérés nélkül ehhez vezet. Isten Igéjét az Újszövetségből idézem azzal a tudattal, hogy Európa elvetemült polgárai álszentséggel vonakodnak e témában az Ószövetség és a hozzánk érkező muzulmánok gyakorlati megoldásaitól: Római levél 1,25-27

  2. Pingback : „Unom már, hogy mindig a homoszexualitásról van szó!”

  3. Szilágyi József

    „Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz?”
    (Zsoltárok 11:3)

Hozzászólás írása