28
jan
2022

Albert Mohler: Megvárjuk, míg kriminalizálják a gyülekezeteinkben zajló igehirdetéseket és a lelkigondozást?

A szülők a törvény rossz oldalára kerülnek, csak mert beszélnek a gyermekeikkel a szexualitásról és a nemiségről? Figyelmeztetés az amerikai hátországból

 

Akármerre nézünk, úgy tűnik, hogy folyamatosan felszínre törnek a vallásszabadságot érintő fenyegetések – és néha e drága szabadságjog ellen irányuló nyomás egészen váratlan helyeken jelenik meg. Az ember arra számítana, hogy a lelkiismereti jogokat Kínában, Észak-Koreában éri támadás, de sajnálatos módon olyan nemzetekben is korlátozzák, mint Kanada. Egy Indiana államban nemrégiben történt esemény azonban nálunk is megrendítette a vallásszabadság alapjait.

Steve West, a World Magazine munkatársának beszámolója szerint az Indiana állambeli West Lafayette-ben található Faith Church az elmúlt negyvenöt évben ingyenes bibliai tanácsadást működtetett a közösség tagjai számára. Most azonban – ahogy West írja – „ezt a segítő tevékenységet egy olyan, a városi tanács által elfogadott javaslat fenyegeti, amely büntetné azokat, akik kiskorúakkal beszélgetve segítenének nekik leküzdeni a saját nemük iránt érzett, nem kívánt vonzalmat vagy nemi diszfóriát”.

A javasolt rendelet, amelyet 31-21-es számmal vettek nyilvántartásba, megtiltaná a megfelelő engedéllyel nem rendelkező személyeknek, hogy tizennyolc éven aluliak esetében alkalmazzák a rendelet által konverziós terápiának nevezett módszert. Akik vétenek a rendelet ellen, azok napi 1000 dollárig terjedő büntetésre számíthatnának. Ahogy West írja: „Ez a rendelet a konverziós terápia esetében a következő meghatározással él: olyan gyakorlat vagy kezelés, amely az egyén szexuális irányultságának vagy nemi identitásának megváltoztatására törekszik, beleértve a nemi kifejezések megváltoztatására irányuló erőfeszítéseket, vagy az azonos nemű személyek iránti szexuális vagy romantikus vonzalom, illetve érzések megszüntetését vagy csökkentését”.

A közelmúltban hasonló javaslatokkal voltak tele a hírek – legutóbb Kanadában történt hasonló, illetve a brit parlament előtt is folyamatban van egy ezzel kapcsolatos törvényjavaslat. Mindegyik történet a vallásszabadság és a szexuális forradalom totalitárius követelései közötti éles ellentétről tanúskodik.

A West Lafayette-i rendelet, ha hatályba lép, megtagadná az evangéliumi szolgálat szabadságát, amelyet egy gyülekezet közel fél évszázada gyakorol ebben a közösségben. A Faith Church lelkésze, Dr. Steve Viars a következőket mondta: „Nem vagyunk harcos típusok. Nem vagyunk olyanok, mint akik csak arra vágynak, hogy valakivel összevesszenek. Szeretettel akarunk a közösségünk felé fordulni, és a bibliai tanácsadás az egyik módja annak, hogy ezt megtegyük”. De, ahogy arra a lelkész helyesen rámutatott, az olyan jogszabályok, mint amilyenekkel a közössége szembesül, kriminalizálnák a mélyen vallásos meggyőződésekben gyökerező segítségnyújtást.

West Lafayette, Indiana

A rendelet támogatói egyértelműen a Faith Church és más, a szexuális forradalom ideológiai alapjaival nem egyező bibliahű lelkigondozók szolgálatát vették célba. A rendelet kifejezetten az „engedéllyel nem rendelkező” tanácsadókat, vagyis a keresztyén lelkigondozókat üldözi. Valóban, ahogy egy másik nyugat-lafayette-i lelkész nyilatkozta: „Jelenleg 31 lelkigondozói szolgálatot végző munkatársunk van, akik heti hatvannyolc órában nyújtanak bibliai alapú tanácsadást közösségünk tagjainak, ingyenesen, több helyszínen is. A közösségünkhöz tartozó lelkigondozók és mások azért nem kérik ki ezt a bizonyos engedélyt, mert azok az előfeltevések, amelyek alapján segítő tevékenységüket végzik, drámai módon eltérnek a szekuláris világ felfogásától. Soha nem alkalmaztuk a konverziós terápiát, és nem is használtuk ezt a kifejezést, mert ezt a szekuláris tanácsadói közösség által kifejlesztett gyakorlatot barbárságnak, káros módszernek tartjuk olyan személyek esetében, akik a saját nemük irányában tapasztaltak vonzalmat.

A 20. század második felében néhányan, akik evangéliumi keresztyénként azonosították magukat, elkezdték összehangolni teológiai nézeteiket a pszichiátria és a pszichológia korabeli áramlataival. Ez a kezdeményezés „integrációs megközelítés” néven vált ismertté, és a 20. század végén egyre nagyobb népszerűségre tett szert. A biblikusan gondolkodó keresztyének azonban megértették, hogy mi a fő probléma e modellel kapcsolatban. A Szentírás világossá teszi, hogy a keresztyén világnézetet nem lehet integrálni semmilyen más átfogó igazságigénnyel fellépő rendszerbe. Mint modern humanista tudományág, a pszichiátria meglehetősen tudatos törekvésként lépett fel, méghozzá azzal az igénnyel, hogy több fontos kérdésben kiszorítsa az egyház által nyújtott lelkigondozói tanácsadást. Ennek a tudománynak egy olyan emberkép az alapja, amely ellentétes a keresztyén világnézettel. A humanista tudományág és az emberrel kapcsolatos keresztyén teológiai megfontolások kibékítésére tett kísérletek a Szentírással összeegyeztethetetlen, ezáltal az emberi személyre nézve káros tanácsadási módban csúcsosodnak ki. Ezért a Déli Baptista Teológiai Szeminárium közel harminc éve elkötelezte magát amellett, hogy a régebbi keresztyén lelkigondozói mozgalmat egy sokkal biblikusabb rendszerrel, a biblikus lelkigondozással helyettesítse. Úgy véljük, a lelki tanácsadás legfontosabb célja – különösen is a helyi gyülekezet keretein belül – az, hogy az embereket Isten ihletett Igéjének életváltoztató erejéhez irányítsa. A biblikus lelkigondozás továbbá kívül esik az állami jóváhagyás korlátain – ez egy, a helyi gyülekezetekhez tartozó szolgálat, amelynek segítségével gondoskodhatnak tagjaikról és azokról az emberekről, akiknek szükségük van arra a segítségre, amelyet csak Jézus Krisztus evangéliuma nyújthat az ember számára.

A West Lafayette-ben javasolt rendelet azonban célzott merénylet a gyülekezetek azon joga ellen, hogy gyülekezetként működjenek – támadás ez a keresztyén lelkészek azon joga ellen, hogy szolgálatukat valóban keresztyén alapokon folytassák. Egyúttal támadás a szülők azon joga ellen is, hogy gyermekeik számára bibliai alapú lelkigondozást és útmutatást kérjenek.

Tisztázzuk, hogy egyértelmű legyen mindenki számára: a biblikus lelkigondozói mozgalom nem alkalmazza a jogosan „konverziós terápiának” nevezett módszereket. Ez a módszer egy lejáratott világi terápiás eszköz. Mégis, a konverziós terápia kifejezést most a világiak fegyverként használják. Fogják azt, amit a keresztyének hisznek a nemiségről, a szexualitásról, és arról, hogy hogyan kell lelkigondozói segítséget nyújtani a saját nemük iránt vonzalmat érző emberek problémáiban, és ezt egyenlővé teszik a konverziós terápiával. Így tehát a West Lafayette-i rendelet elvitatja a keresztyén egyházak azon jogát és illetékességét, hogy Isten tévedhetetlen, hibátlan Igéje alapján lelkigondozói segítséget nyújtsanak a keresztyéneknek. Az ilyen módszereket bűncselekménnyé tennék egy amerikai városban. A rendelet ugyanis a „tanácsadás” következő meghatározását adja: „olyan módszerek, amelyek segítségével az egyének megtanulják, hogyan oldjanak meg problémákat és hozzanak döntéseket a személyes fejlődéssel, a hivatással, a családdal és egyéb interperszonális gondokkal kapcsolatban”. A lelkészek és lelkigondozók pontosan ezt teszik a helyi gyülekezetekben, a rendelet azonban nem tesz kivételt a keresztyén közösségekkel.

Shannon Kang, a West Lafayette-i városi tanács tagja és a rendelet támogatója kijelentette: „Amíg a város összes kiszolgáltatott csoportját meg nem védjük, nem állhatunk tétlenül és nem jelenthetjük ki, hogy mindent megtettünk. Ez rendkívül fontos számomra”. Majd így érvelt: „Az ehhez hasonló rendeletek és határozatok a kultúra megváltoztatását célozzák meg. Nem azt kérem, hogy azok, akik ezt teszik, tagadják meg magukat, de ez világos jelzés nekik, hogy milyen az a közösség, amiben élnek, egyszersmind egyértelmű üzenet a kiszolgáltatott csoportjaink számára is.” Nos, ez egy őszinte vallomás arról, hogy mit akarnak elérni ezek a törvények és intézkedések – egy arra vonatkozó kísérletről van tehát szó, hogy normalizálják az LMBTQ szexuális etika teljes spektrumát, és minden ezzel ellentétes világnézetet kitiltsanak a nyilvánosságból.

Ez a rendelet, azzal együtt, ami jelenleg Kanadában és az Egyesült Királyságban történik, egyértelmű üzenet a keresztyének számára: változtassatok az üzeneten, és kapituláljatok a szexuális etikátok terén, ha továbbra is helyet akartok kapni a társadalomban. Azt parancsolják nekünk, keresztyéneknek, hogy adjuk fel az azzal kapcsolatos erkölcsi felfogásunkat és bibliai meggyőződésünket, hogy mit jelent embernek lenni. Tragikus módon így nemcsak a vallásszabadság kerül veszélybe, hanem – ahogy egyre több ilyen intézkedés lép életbe, – hús-vér emberek, férfiak és nők szenvedése is tovább folytatódik, hiszen nem kapják meg azt a segítséget, és a tanácsadásnak azt a módját, amire valóban szükségük lenne.

Nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor arról hallunk, hogy egy közösség megpróbálja megtiltani a keresztyén egyházak, gyülekezetek számára, hogy azok meggyőződéseikhez konzekvensen ragaszkodva keresztyének maradjanak. Az elkövetkező hetekben, hónapokban és években valószínűsíthetően még több ilyen történet fog felszínre kerülni. Ezek a törvények aláássák a vallásszabadságot, állandósítják a szenvedést, és növelik annak az egyre növekvő totalitárius rendszernek a hatalmát, amely már most is előírhatja a szülőknek, hogy milyen lelki tanácsadást kérhetnek, és milyet nem a gyermekeik számára. Ezek jelentős fejlemények, és a keresztyének feladata, hogy harcoljanak az igazságért, felszólaljanak ezen intézkedések ellen, és bármi történjék is, hirdessék az Isten teljes akaratát. Ezt kell tennünk, bármi áron, alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt.

 

A szerző: Richard Albert Mohler Jr., amerikai evangéliumi teológus, a Kentucky állambeli Louisville-ben működő The Southern Baptist Theological Seminary kilencedik elnöke, valamint a The Briefing podcast házigazdája

Forrás: https://albertmohler.com/2022/01/21/will-your-churchs-preaching-and-counseling-be-criminalized-will-parents-be-on-wrong-side-of-the-law-just-for-talking-to-them-about-sexuality-and-gender-a-warning-from-the-american-heartland

Hozzászólás írása