24
jan
2022

Karl Barth a homoszexualitásról

Akár szeretjük, akár utáljuk, Karl Barth nem hajlandó eltűnni a porondról. Neve a mai napig megjelenik a teológiai körökben zajló, Bibliával kapcsolatos vitákban. Szinte minden második nap felbukkan a neve a Google hírfolyamában. Nem semmi teljesítmény ez valakitől, aki már vagy ötven éve halott, nem igaz?

Az ok, amiért most felelevenítem hagyatékát, szigorúan etikai jellegű. Úgy vélem, hogy fennmaradt egy, a monumentális főművéből – az Egyházi dogmatikából (1932-67) – származó rövid (és széles körben elfeledett) passzus, amely minden bibliaforgató embert eligazíthat a melegházasság és a melegek felszentelésének kérdését övező zűrzavarban, amely olyannyira meghatározza a kortárs keresztyénséget. A korszakalkotó svájci teológus még mindig elég tiszteletet parancsoló ahhoz, hogy a tudományos közösség falain belül és azon kívül is komolyan vegyék (legalábbis itt, a kontinentális Európában biztosan).

Mit mond tehát Barth a homoszexualitásról? Hadd elevenítsek fel három kulcsfontosságú, Barth-tól származó megállapítást.

 

1. A homoszexualitás, mondja Barth, Isten ősi teremtési célja ellen irányuló bűn.

Félreértés ne essék, Barth csak azután kezd el beszélni a homoszexualitásról, miután egyértelműen leszögezte, hogy az Édenkertben Isten saját képmására teremtett földi képmása a férfi és a nő egysége. (1Mózes 1,26). Teológiai szempontból ezt az előzményt azért fontos szem előtt tartani, mert megmutatja, hogy Barth nem ok nélkül melegellenes. Barth-nak a homoszexualitással szemben elfoglalt álláspontja a nemiségpárti hitvallásából fakad. Olykor-olykor a szeretetnek nemet is kell tudni mondania. Nemcsak a homoszexualitás, hanem minden, „ami a férfi vagy a nő egymástól való elzárkózása irányába mutat […] nyilvánvalóan engedetlenség” (i). A férfiak és a nők arra lettek teremtve, hogy együtt maradjanak a teremtés közösségében. Ki parancsolja a férfinak, hogy meneküljön el a nőtől (vagy fordítva)? Bizonyára nem az egész teremtett világ Ura! Isten terve az volt, hogy a férfiak és a nők együtt, egy testként éljenek. A homoszexualitás tehát nyilvánvaló eltérés ettől a tervtől.

 

2. A homoszexualitás, mondja Barth, társadalmi „betegség”.

Barth megfogalmazásában a melegség „testi, lelki és társadalmi betegség – a perverzió, a dekadencia és a hanyatlás jelensége –, amely akkor jöhet létre, ha az ember megtagadja az isteni parancs érvényességét elismerni”. Ez a betegség az egy, igaz Isten kirívó tagadásával, valamint az igaz emberség elutasításával áll összefüggésben. A kettő mindig együtt áll vagy bukik. Svájci gondolkodónk aligha fogalmazhatna egyértelműbben. Barth a homoszexualitást összekapcsolja a bálványimádással (vagyis az istentagadással), és a teremtménynek a Teremtő helyett való dicsőítésével (éppen úgy, ahogyan Pál tette ezt már a Róm 1,26-27-ben). Elemzése szerint a homoszexualitás „az a romlott érzelmi és végül testi vágy, mikor […] a férfi azt hiszi, hogy a férfiban, a nő pedig azt gondolja, hogy a nőben kell és lehet megtalálni neki rendelt, de elvetett társának pótlékát”.

 

3. A homoszexualitás, mondja Barth, határozottan szembemegy a keresztyén etikával.

Mit tegyen vagy mondjon tehát egy keresztyén ilyen esetben? Barth válasza a következő: „A keresztyén etika döntő szavának abban kell állnia, hogy óva int attól, hogy egy olyan életmódra lépjünk, amely csak a megélt homoszexualitás tragédiájába torkollhat”. És hogyan kell a keresztyéneknek ennek tükrében figyelmeztetniük a népet? Az isteni parancs hirdetése által! Az embereknek – férfiaknak és nőknek – el kell mondani, hogy önmagukban nem szuverének, és hogy egymásnak teremtettek. Egy férfi egy férfival nem felel meg a sokféleségben való egységnek, csupán a sokaságban-, illetve az egyformaságban való egységnek. A férfi csak a nővel válhat igazán emberré (és fordítva is igaz: a nő csak a férfival lehet igazán ember). Ezért az igehirdető feladata a tiltakozás, a figyelmeztetés és a megtérésre hívás. Soha nem adhatja áldását azonos neműek közötti kapcsolatra, annak bármilyen típusáról legyen szó. És amennyiben a hallgatóság „elfogadja ezt a felismerést”, megérti, hogy „a homoszexualitásnak nem lehet helye az életében – sem annak kifinomultabb, sem durvább formáiban”.

 

Befejezés

Mindent egybevetve, be kell vallanom, hogy üdítő élmény, hogy egy olyan nemzetközileg elismert teológus, mint Barth, nem fél nevén nevezni a dolgokat. De ami talán a legdicséretesebb e homoszexualitás-ellenes kiáltványában, az Isten „megbocsátó kegyelmének” hangsúlyozása. Végső soron nincs olyan emberi cselekedet vagy állapot, amelyen az evangélium ereje ne tudna felülkerekedni. Egyrészt a legszigorúbban el kell ítélnünk a homoszexualitást, másrészt azonban soha nem szabad elfelejtenünk, hogy utat mutassunk a megbocsátás, a kegyelem és az irgalom irányába, amely minden bűnbánó ember számára elérhető. Jézus még mindig mindenható Megváltó.

 

(i) Az összes idézet Barth Church Dogmatics című művéből (III.4) származik, 165-166. oldal.

A szerző: Will Graham, evangéliumi teológus

Forrás: https://evangelicalfocus.com/fresh-breeze/622/karl-barth-on-homosexuality

Hozzászólás írása