Írta:

Márkus Tamás András

John Gresham Machenre emlékezünk – Gondolatok Machen Keresztyénség és liberalizmus című műve kapcsán, IV. rész (inkorrekt a nem doktrinális vallást a doktrinális egyházak nevében tanítani)

– Az I, II., III. rész – Folytatva a John Gresham Machen (1881–1937) evangéliumi hitvalló presbiteriánus lelkész-teológusról, illetve Újszövetség-tudósról, teológiai tanárról szóló megemlékezésünket, idézzük...
Olvasd tovább!