2
febr
2024

Egyház és Izrael – keresztyénség és zsidóság II.

A beszélgetés résztvevői:

 • Bagoly Gyula, presbiteriánus lelkész
 • Márkus Tamás András, református lelkész, vallástanár
 • Dr. Sitku Tibor, teológiai tanár (PTF), pünkösdi lelkész

A beszélgetésben érintett témák:

 • Az Egyház és Izrael kapcsolatát leíró modellek
 • Definíciós kérdések: mire gondolunk, amikor „Izraelről” beszélünk?
 • Antiszemitizmus és antijudaizmus – Vajon az Izrael-kritika antiszemitizmus?
 • A zsidósággal és Izraellel kapcsolatos egyházi nyilatkozatok relevanciája
 • Létezik-e egységes, ortodox református álláspont a zsidók és Izrael helyzetét érintően?
 • Keresztyén-ellenes zsidó polémia (Talmud, Toledot Yeshu)
 • Helyes keresztyén viszonyulás a judaizmusban levő zsidósághoz, zsidómisszió
 • Milyen hit által nyer üdvösséget a zsidó? (a hit általi megigazulás átértelmezési kísérletei)
 • Tudatos, Krisztusba vetett hit és megvallás által?

Hozzászólás írása