12
márc
2023

A genderideológia veszélyei – lábjegyzet egy bejegyzéshez

 

„Paráznák, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek.” (Jakab 4,4)

 

Szabados Ádám nemrégiben közzétett egy bejegyzést Facebook oldalán, amelyben a genderideológia veszélyeire hívja fel a figyelmet. Többek között arról is ír, hogy pusztán az, hogy valaki elutasítja a genderideológiát, még nem egyenlő azzal, hogy az illető „kormánypárti”. Teljes mértékben egyetértek a kijelentéseivel. Nagy bátorságra vall, hogy a mai, erősen cenzúrázott és megbélyegző világban ezeket a sorokat leírta. Ezért nem is igazán kiegészíteni szeretném a gondolatait, pusztán lábjegyzet gyanánt hozzáfűznék egy-két megjegyzést.

Meglepődve tapasztalom, hogy sokszor keresztyének (nemritkán lelkészek és teológiai tanárok is) a „párbeszéd” fontosságára  próbálják felhívni a figyelmet, folyamatosan ezt hangsúlyozzák. Van, aki azt mondja, hogy a kérdéskör (nemi identitás, szexuális vágyak és szexuális orientáció stb.) „túl komplex” és „bonyolult” ahhoz, hogy egyértelműen állást foglaljunk, ezért át kell gondolnunk az általunk vallott nézeteket, éspedig azáltal, hogy megismerjük a másikét. Van, aki kompromisszumokban gondolkodik és azt mondja, nem szabad „ítélkeznünk”. De van olyan is, aki bár vallja a Biblia alapján, hogy a homoszexualitás/transzszexualitás bűn, mégis „párbeszédet” szeretne kezdeményezni a genderideológiával.

Mindezzel csak az a probléma, hogy a genderideológia igenis ideológia. Bármennyire is próbálják a progresszívek bizonygatni, hogy nem az, illetve nem szól másról, pusztán az „élni és élni hagyásról”, az, aki kicsit is tájékozott, tudja, hogy itt már jóval többről van szó. A genderideológia egy mérhetetlenül destruktív eszmeáramlat, amely a társadalom egészét igyekszik átformálni – mind annak struktúráját, mind nyelvezetét, mind gondolkodását (ez a három komponens természetesen egymásra épül, illetve egymásból következik). Alapelve a „múltat végképp eltörölni” gondolatkörben gyökeredzik, megbontva és megmásítva azt az évezredes rendet, amiről hisszük, hogy Istentől ered. Olyan alapfogalmakat törekszik újra definiálni, mint a család, a férfi, a nő és házasság. Ami a múlthoz tartozik, az – ezen ideológia tálalásában – egyszersmind „elnyomó”, „toxikus”, emiatt végleg fel kell számolni. Nem elégszik meg pusztán azzal, hogy a társadalom „tolerálja” azokat, akik a fősodortól eltérőképp éreznek és gondolkodnak, hanem új normát akar teremteni – új társadalmat, amelynek az egyik sarokköve és rendezőelve önnön maga. Tudjuk, látjuk: az, aki ezzel nem ért egyet, aki nem szimpatizál ezen ideológia törekvéseivel, célkeresztbe kerül: kíméletlenül megbélyegzik, cenzúrázzák, „törlik”.

A keresztyénség és a genderideológia között nem lehetséges a párbeszéd, és nem is szabad, hogy ez egyáltalán alternatívaként felmerüljön. Miért nem? Egyfelől azért, mert a világgal való barátkozás ellenségeskedés Istennel. Aki keresztyénként közeledni próbál a genderideológiához és a progresszív gondolkodáshoz – megmásítva így az evangéliumot – nyilván a „világ” részéről elkönyvelhet elismerő szavakat és sűrű tetszésnyilvánításokat: „Na, ilyen is lehet az egyház, nem kell, hogy mindenki bigott legyen!” „Végre vannak normális hívők/papok/lelkészek is! Lehet ezt így is!” Hányszor olvastunk ilyen és ehhez hasonló kommenteket, megjegyzéseket olyan lelkészek, teológiai tanárok videói, interjúi alatt, akik megpróbálták felvizezni a bibliai igazságokat… Még egyszer: a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. A világ pillanatnyi tetszését elnyerhetjük, de ezáltal Istennel, az Ő akaratával megyünk szembe.

Másfelől pedig azért sem lehetséges a „párbeszéd”, mert a genderideológia sosem fog engedni a kitűzött céljaiból. Ringathatjuk magunkat abba az illúzióba, hogy valamiképp ki lehet vele egyezni és a végén mindenki jól jár, de ez hatalmas naivitásra vall. A genderideológia nem hajlik semmiféle kompromisszumra – soha nem is hajlott –, nem akar kevesebbet, mint amit zászlajára tűzött. Ha mi, keresztyének kiegyezünk vele (és annak képviselőivel), az csakis az evangélium és Isten Igéjének rovására történhet, ezáltal pedig hűtlen szolgákká váltunk, akik meghazudtolták Őt és az Ő szavát.

Ádámot követve magam is szeretném felhívni az olvasók figyelmét a genderideológia veszélyeire. Nincs kompromisszum! Elfogadhatatlan helyzetértékelés, hogy „ez bonyolult kérdés.” A Biblia tisztán és világosan tanít minket ebben a kérdésben, nincs értelme mismásolni, teljesen hasztalan félrebeszélni. A helyzet kristálytiszta. Vagy elfogadjuk Isten szavát, vagy magunkat becsapva tévelygünk. Nem „párbeszédre” van szükség (az apostoloknál hol látjuk ezt?), hanem misszióra, bűnbánatra és megtérésre hívásra. Nincs más út! Hamis és propagandisztikus állítás az, hogy ha valaki teológiai-etikai téren ezt az álláspontot képviseli, az a „kormányoldal szekerét tolja”. Az, hogy éppenséggel a jelenlegi kormány hasonló állásponton van, a jelenlegi kérdés szempontjából teljes mértékben irreleváns. Ami releváns, az egyedül az, hogy ez Isten szava, amely mellett ki kell tartanunk a végsőkig.

Pontokba szedve nézzük meg, miért is a genderideológia a jelenkor (egyik) legnagyobb veszélye:

 

1. Mert az Evangélium üzenetét akarja megmásítani, végső soron pedig eltörölni.

A Szentírásban Isten egyértelműen tanít minket arról, hogy mi a nemiség, mi a férfi és a nő, milyen az egészséges szexualitás. Ezeket világosan, feketén-fehéren elénk tárja, nincs értelme „komplexitást” vagy egyéb lehetséges magyarázatokat keresni. Ahogy a Szentírás alapján az sem vita tárgya, hogy a lopás bűn, úgy az sem, hogy a homoszexualitás (értsd: az aktív homoszexuális életmód) is az. Mivelhogy a bibliai igazságok sosem képezhetik kompromisszum tárgyát, így amennyiben valaki mégis „kompromisszumra” vetemedne, úgy az illető magát az evangéliumot tagadja meg. Ha az ember a korszellem fényében önkényesen eldöntheti, hogy mi bűn és mi nem bűn, mi garantálja a jövőben azt, hogy nem süllyed az istentelenségben még mélyebbre?

 

2. Mert szembemegy és tagadja az Isten által elrendelt rendet

Mióta Isten megteremtette az embert, azóta a férfi férfi, a nő pedig nő. A 21. században valamiért mégis a feje tetejére állt a világ, és a történelemben eddig példátlan módon elkezdték megkérdőjelezni ezt az alapvető isteni rendet. A biológiai nem megváltoztatása súlyos bűn, szembe megy az isteni renddel és súlyosan sérti az ember istenképűségét.

 

3. Mert megbontja a család egységét, amely a gyülekezet és Isten földi népének az alapegysége

Az elmúlt évtizedekben sajnos nagyon sikeres harcot folytattak annak érdekében, hogy megbontsák a család, mint olyan egységét. A hagyományos társadalom alapegysége a család, mára pedig az egyén, az individuum. A genderideológia családellenes programja végső soron szétveri a társadalmat.

 

4. Végül pedig: mert a társadalmat akarja szétverni annak alapértékeivel együtt

Ma még (hazánkban) a melegházasságok legitimizálása a cél, holnap már az, hogy kötelező jelleggel a többségi társadalom tagjainak is el kell fogadni a transzneműek „megváltoztatott” nemét (ahogy ez nyugaton már a hétköznapok része), holnapután pedig már az, hogy tanintézményekben (általános- és középiskolákban, felsőoktatásban) kötelező jellegűek legyenek az ún. „érzékenyítések.” Ki tudja megmondani, hogy ennek a sátáni hullámnak hol lesz a vége? Egy olyan társadalmat akarnak felépíteni, ahol mindent, amely korábban „szent” volt, páros lábbal tiporhatnak a földbe, aki pedig nem áll be a tapsolók táborába, azt kíméletlenül cenzúrázzák és elhallgattattják.

Fontos foglalkoznunk a témával. Természetesen, mint mindennek, úgy ennek is van politikai vetülete, de az egész probléma jócskán túlmutat a magyar politikai élet szűk keretein. Minden kornak megvan a maga jellemző bűne, de a jelenlegi genderideológia – úgy gondolom – a fentebb említett pontok miatt még ezek között is példátlanul veszélyes. Ahogy azt korábban is említettem, értelmetlen magunkat abba a tévhitbe ringatni, hogy lehetséges a „kompromisszum”, hogy van esély „párbeszédre”. Aki ezt elhiszi, az végső soron önmagát csapja be. Keresztyénként pedig – vegyük tudomásul – nincs kérdés e témát illetően, nincs értelme árnyalatokat keresni. Vagy elfogadja valaki Isten Igéjét, vagy meghazudtolja azt. Az idő sürget, hamarosan elkezdődik a búza és a konkoly különválása. Aki nem marad meg Krisztus tanításában, az nem Isten gyermeke. Igen, ez ilyen egyszerű. Nem kell ezt túlbonyolítani.

„Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene; aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú.” (2Jn 1,9).

4 válasz

 1. Szilágyi József

  Jonathan Sacks, brit rabbi:
  „Ma Nyugaton a kormányok és különböző csoportok figyelmen kívül hagyják a biológia, a szociológia és az antropológia alapvető adatait. Azért lettünk emberek, mert egy férfi és egy nő egyesült, hogy védelmezzék és felneveljék gyermekeiket. Ez a biológiai tény már azelőtt létezett, hogy bármely vallás szentesítette volna ezt az egységet. Tudjuk, hogy azokban az országokban, amelyekben a házasság erősen tartotta magát, ott a társadalom és az ország is erős volt. Ahol a házasság meggyengül, a következő nemzedékben a nemzet gyengévé válik. Olyan dologról van tehát szó, amelyről nem mint dogmáról prédikálunk, nem korlátozódunk egyszerűen csak a kinyilatkoztatás ismételgetésére, hanem tudományosan alátámasztott tényekről beszélünk. A Nyugat mai kísérlete, amelynek értelmében nagymértékben eltávolodik a hagyományos házasságtól, olyan próbálkozás, amellyel még egyetlen társadalom sem kísérletezett ezelőtt. Nagy zavart és sok szenvedést okoz a gyermekeknek, akik nem két szülővel nőnek fel.”
  (internetről, Magyar Kurír, 2014.)

 2. Erdei Máté

  Világos, jól kifejtett írás. 🙂
  Én „külsősként” az alábbiakat tenném hozzá:

  1. A párbeszéd kettőn múlik. Úgy vélem, ha az LMBTQ+ lobbi erre hajlandó, kialakulhat egy „egyezünk meg, hogy nem értünk egyet” egyensúly. A Pápa már nyújtott egy békejobbot a megnyilatkozásával, hogy a homoszexualitás „bűn, de nem bűntett”. Innentől már rajtuk múlik, mit kezdenek ezzel.

  2. Érdemes megkülönböztetni az LMBTQ+ emberek erkölcsi magánéletét és a politikai nyomulást. Én hiszek benne, hogy él a háttérben egy népességcsökkentési ágenda, és hogy sok meleg ember ennek „áldozata”, ergó nem lennének melegek, ha nem lenne ez a mesterkélt szociálpszichológiai nyomás. De ez már egy társadalmi ügy, ami társadalmi válaszokat igényel. Nem is feltétlenül a vallás áll a célpontjában. Ezt én vallástalanul is tudom kritizálni.

  3. Szerintem az emberiség félreértelmezi a a woke-t és ezen belül a genderideológiát. Ez nem ideológia, hanem hisztéria. Egy ideológiának vannak alapítói, referenciái, szabályai, céljai, stb. A woke-ből mindez hiányzik. Például máig nincs válasz arra, hogy mi a „genderideológia” célja a három közül: nemek közti egyenlőség, hátrányos nemek pozitív megkülönböztetése vagy a nemek fogalmának teljes eltörlése. Hogy lehet vitázni egy olyan féllel, azt se tudja, mi az a nő?

 3. Szilágyi József

  „… Martin Luther King leegyszerűsítve azt vallotta, hogy van egy felsőbb szintű rend, és van egy alsóbb szintű földi rend melyet mi alakítunk ki. A világ akkor van egyensúlyban, nyugalmi állapotban, amikor a két szint között teljes az összhang. Amikor az emberi törvények az Istenit másolják, pontosabban arra épülnek…
  A második világháború után a nyugati világ a történelem során a lehető legnagyobb mértékben közelítette meg az ideális paradicsomi állapotot, majd az 1970-es évektől valami megváltozott….
  A keresztény nyugati világ az elmúlt 50 évben nem a saját törvényeit akarta közelíteni az istenihez, hanem az isteni törvényeket akarta úgy átalakítani, hogy azok kiszolgálják, legitimálják a hamis és tévútra vezető földieket…”
  P. Á. (internetről – 777blog)

 4. Szilágyi József

  „Nem olvastátok…?
  Az Úr Jézus Krisztus minden idők minden problémájának megoldását az eredeti isteni terv és rend újra-elismerésében határozza meg.
  Az Isten teremtési tervének emberi megváltoztatása mindig helyrehozhatatlan károkkal jár. Nem arról van szó, hogy képtelen megváltoztatni az ember az eredeti teremtői tervet, hanem arról, hogy nem érdemes, nem hasznos, sőt káros megtenni azt.”
  (dr. Almási T.: Máté evangéliuma – magyarázatok)

Hozzászólás írása