7
dec
2022

A progresszív keresztyénség „tízparancsolata” és annak kritikája – VII. parancsolat

 

A progresszív keresztyénség „tízparancsolata” – VII. parancsolat
– Az igényeink betöltése fontosabb, mint az intézményeink fenntartása –

(Korábbi részek: I., II., III., IV., V., VI. parancsolat)

Alább Michael J. Kruger (a charlotte-i Református Teológiai Szeminárium elnöke, az Újszövetség és a korai keresztyénség professzora) The Ten Commandments of Progressive Christianity (Cruciform Press, 2019) című művének részletes összefoglalása olvasható. Az említett kötet reakció Philip Gulley kvéker teológusnak, progresszív keresztyén szerzőnek az If the Church Were Christian – Rediscovering the Values of Jesus című művében kifejtett gondolataira.

Dan Kimball They Like Jesus but Not the Church – Insights from Emerging Generations című könyvében rávilágított a fiatalabb demográfiai csoportok egyik legfontosabb jellemzőjére (amely jelentős eltérést mutat a korábbi generációkhoz képest), nevezetesen, hogy kiábrándultak az intézményes egyházból. Azt mondják ugyan, hogy Krisztust követik, de szkeptikusak az intézményes vallással, a vallási szervezetekkel szemben.

Művének hetedik fejezetében Gulley azon kesereg, hogy az intézményes feladatok (és működési zavarok) háttérbe szorítják az egyház küldetését és célját. Állítása szerint a legtöbb keresztyén egyszerűen nem hajlandó szembenézni ezzel. Úgy tűnik – írja Gulley –, hogy az emberek és az általuk létrehozott intézmények közös vonása, hogy figyelmen kívül hagyják a hibákat, még akkor is, amikor ezek a hibák megbénítják az egyház működését, akadályozva a növekedésben. Gulley számos hasznos észrevételt tesz ebben a fejezetben, de érveléséből érezhetően kiszüremkedik egyfajta „intézményellenes hangulat”, amely végül elválasztja Jézust az ő menyasszonyától, az egyháztól.

Nézzünk meg néhány szempontot ezzel kapcsolatban.

Először is, az egyház valóban nem tökéletes. Gulley-nak minden bizonnyal igaza van abban, hogy az egyház mint intézmény nem hibátlan. Számos példát felhoz olyan egyházi közösségekre, amelyek fukarok, belterjesek és az önfenntartás és a kézzelfogható eredmények megszállottjai. Akár még jogos is lehet a megjegyzése, hogy túl sok egyházat kvázi „vállalkozásként” vezetnek, és olyan „vállalati kultúrát” teremtenek bennük, amely inkább egy multihoz hasonlít, semmint Krisztus menyasszonyához. Az ilyen egyházak jobban aggódnak a részvényárfolyamuk, mint a körülöttük élő emberek és közösségek szükségletei miatt.

Sok mindennel egyet lehet érteni abból, amit Gulley felsorol, sőt valószínűleg ki tudnánk egészíteni a sort az egyéni történeteinkkel, tapasztalatainkkal is, már ami az intézményes egyház gyengeségeit illeti. Ez nem is annyira meglepő, tudván, hogy az egyház bűnös emberekből áll, és maga a földi egyház is e mostani, bukott világ része.

De – mindezek ellenére – nem szabad elfelejteni, hogy az egyház Krisztus menyasszonya. Az egyház még mindig Krisztus dicsőséges és csodálatos menyasszonya, és az is marad, akit Krisztus mélységesen szeret, és saját vére által megtisztított (Ef 5,25–27). Habár Krisztus testben való visszatéréséig nem is lesz tökéletes, joggal tekinthető szentnek, azaz Isten számára elkülönítettnek. Sajnos Gulley nem osztja ezt az egyházzal kapcsolatos biblikus, magasrendű nézetet. Számára az egyház mint intézmény lényegét tekintve nélkülözhető. Hogy miért? Mert szerinte alig van köze Jézushoz. Állításából ítélve úgy tűnik, hogy Jézus kevésbé törődött az egyházzal – sem a létrejötte, sem a fennmaradása nem tűnt számára különösebb prioritásnak.

Ezek a kijelentések megdöbbentőek, különösen Jézusnak az egyházzal kapcsolatos kijelentései fényében. Jézus az egyházra nem mint emberi képződményre tekintett, hanem úgy, mint aminek ő maga az életre hívója, építője és fenntartója: „Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. (Mt 16,18) Ezen túlmenően Jézusnak van gondja az egyház működésére is, különösen arra, hogy miként lehet helyreállítani és visszafogadni az elcsatangolt és elveszett juhokat, ahogyan arra a Mt 18,15–20-ban vázolt és már korábban is említett egyházfegyelmi eljárás kapcsán utaltunk. Fontos meglátni, hogy Jézus nemcsak a láthatatlan egyházzal foglalkozott – az egész világon szétszóródott hívőkkel –, hanem az egyház kézzelfogható, helyi megnyilvánulásával, a hús-vér helyi gyülekezettel is, amelynek szerves része az egyházfegyelem. Más szóval, Jézus megerősítette az egyházat mint intézményt is.

Gulley-nak eleve rossz a problémafelvetése, ebből fakadóan pedig hibás az általa kínált megoldás is. Mint már mondtuk, arra helyesen mutat rá, hogy az egyház tökéletlen intézmény. Valóban frusztráló látni, hogy egyes egyházakat teljesen lebénít a saját bürokráciájuk, intézményes működésük feltételeinek a biztosítása, hogy aztán ne tudjanak azzal foglalkozni, amire eredetileg az elhívásuk szól. De a Gulley által felkínált megoldás minden, csak nem megoldás. Ahelyett, hogy elvetnénk az intézményes egyházat mint „emberi intézményt”, vissza kell helyeznünk abba a szerepbe, amelynek betöltésére Krisztus életre hívta és építi saját dicsőségére. Nem szabad az egyházat pusztán a társadalmi problémák kezelésére szolgáló eszközzé degradálni. Bár az egyház a közösség szolgálatára van, elsődleges feladata mégiscsak Krisztus imádata és a róla szóló evangélium hirdetése.

Ez is érdekelhet

Konzervatív-evangelikál társbérletbe kerestetik – Helyzetértékelés és válasz a progresszív vádaskodásra
Dogmatika nélkül nincs evangéliumi etika, avagy szabadulás a progresszív moralizmus béklyójából – reakció Pecsuk Ottó szavaira
Az Evangelikál Csoport Egyesület korrekciója Bolba Márta evangélikus lelkésznő kijelentései kapcsán
A progresszív keresztyénség „tízparancsolata” és annak kritikája – X. parancsolat

Hozzászólás írása