2
júl
2022

Mit tehet az egyház a gyermekek védelméért?

Olvastuk a híreket, láttuk a jelentéseket. Tudjuk, hogy az egyházakban visszaélések történnek. A Houston Chronicle 2019-es, Abuse of Faith elnevezésű vizsgálata szerint 1998 óta több mint hétszáz áldozat vádolt meg közel négyszáz déli baptista vezetőt és önkéntest – lelkészeket, diakónusokat, ifjúsági szolgálókat és misszionáriusokat – szexuális visszaéléssel.

A Guidepost nemrégiben a Déli Baptista Szövetségben (Southern Baptist Convention) elkövetett szexuális abúzusok kezelését vizsgálta, és kutatása során rámutatott arra, hogy sürgős reformokra van szükség a megelőzést célzó felkészítés, az önkéntesek szűrése és a vádakra való reagálás terén. Az Amerikai Presbiteriánus Egyház (Presbyterian Church in America) a héten tette közzé azokat a javaslatait, amelyekkel a családon belüli erőszakkal és szexuális visszaélésekkel szembesülő gyülekezeteknek hivatottak segíteni. Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy teológiai meggyőződéstől és felekezeti hovatartozástól függetlenül bármilyen közösségben előfordulhatnak abúzusok. De mit tegyünk ellenük? Hogyan reagáljunk, amikor olyan problémával szembesülünk, amely nyilvánvalóan meghaladja kompetenciánkat?

A gyülekezeti vezetőknek időt kell szakítaniuk a megszomorodásra és a sírásra az évek óta tartó visszaélések miatt. Át kell gondolnunk, hogyan tudnánk jobban gondoskodni az érintettekről – mind a túlélőkről, mind hozzátartozóikról. Továbbá minden olyan szervezetnek, amely gyermekek és kiszolgáltatott emberek felé végez szolgálatot, ki kell dolgoznia egy stratégiát a visszaélések megelőzésére és – visszaélésről szóló bejelentés esetére – a megfelelő válaszlépésekre.

Erről szeretnék ebben a cikkben szólni. Az Isten képmására teremtett ember méltóságához kapcsolódó teológiai meggyőződésünk, a Biblia keresztyén jellemhez fűződő normáinak megértése és a kiszolgáltatottakról való gondoskodás szentírási követelményei alapján módosítanunk kell a visszaélések megelőzésével és a gyermekvédelemmel kapcsolatos szemléletünket.

Három kulcsfontosságú gyermekvédelmi intézkedés

Hogyan teheti meg gyülekezetünk az első lépéseket a hatékony gyermekvédelmi szolgálat kiépítése terén? Vegyük fontolóra az alábbi három gyermekvédelmi intézkedést.

1. Kormányzás

A legjobb módja annak, hogy komolyan vegyük gyülekezetünkben a gyermekvédelem ügyét, ha felülről kezdjük: a szervezet vezetőségében. Ahogy Sally Wagenmaker, a Bántalmazásmegelőzési Evangéliumi Tanács (Evangelical Council for Abuse Prevention) vezető jogásza rámutat: „A gyermekvédelem a jó, istenfélő kormányzással kezdődik.”

Ha a gyülekezet vezetősége nem áll a gyermekvédelem ügye mellé, akkor valószínűleg nem lesz teljes egyetértés a munkatársak és az önkéntesek között a visszaélések megelőzése és a bejelentési gyakorlat terén, és aligha fogják megfelelően kezelni a visszaéléseket.

Ha a szervezet, amelybe tartozunk, gyermekekkel foglalkozik, a vezetőtestületnek olyan gyermekvédelmi programot kell indítania, amely erőteljes szűrési folyamatot (a gyermekekkel foglalkozó munkatársak hátterének, referenciáinak az ellenőrzését és interjúztatását is), valamint az összes munkatárs számára – beleértve a gyermek- és ifjúsági szolgálat önkénteseit is – képzést ír elő.

Minden önkéntesnek el kell fogadnia az etikai kódexet, és konzekvensen szankcionálni kell, aki megszegi a benne szereplő irányelveket, zéró toleranciát tanúsítva minden, gyermekeket érintő szexuális zaklatás ügyében. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet nem engedheti, hogy bármilyen minőségben is gyermekekkel foglalkozhasson az, aki beismerte (vagy akiről kiderül), hogy elítélték gyermekek elleni szexuális bántalmazásért.

2. Felkészítés

A gyermekekkel érintkező összes személyt ki kell képezni arra, hogy felismerje a bántalmazás – a gyermekmolesztálás és az abuzív magatartás – jeleit. Azt is el kell sajátítaniuk, miként reagáljanak a szervezeten belül és kívül előforduló bántalmazó incidensekre. Gyülekezetünk képzési programjában ne a reaktív, hanem a proaktív megközelítést próbáljuk érvényre juttatni a gyermekvédelem terén, hogy ne csak akkor reagáljunk a helyzetekre, amikor már megtörtént a baj.

Tudatosítsuk a szervezeti egység tagjaiban és a dolgozókban a gyermekvédelem frontvonalában működők felelősségét. Ők lesznek azok, akik a gyerekekkel folytatott beszélgetéseik során és a velük folytatott interakciókon keresztül elsőként észlelik a bántalmazásra utaló jeleket. Tájékoztassuk mind a munkatársakat, mind az önkénteseket a bejelentési kötelezettségre vonatkozó helyi jogszabályokról. Az államunkban érvényes előírásokat a Mandated Reporter oldalán vagy az Egyesült Államok Egészségügyi és Szociális Minisztériumának Mandatory Reporters című útmutatójában találjuk meg. Ösztönözzük arra a munkatársakat, hogy mindent, amit csak gyanúsnak találnak, jelentsenek be, biztosítva őket arról, hogy a szervezeten belüli személyek vagy akár maga a szervezet nem fogja büntetésben részesíteni vagy bárhogyan is szankcionálni őket jóhiszemű tettükért, függetlenül attól, ki az, akiről bejelentést tesznek, illetve hogy a vád igaz-e, vagy sem.

A képzéssel kapcsolatos további forrásokért lásd Deepak Reju On GuardPreventing and Responding to Child Abuse at Church című könyvét, különösen is annak 11. és 12. fejezetét.

3. Reakció

Írásos reakciótervet kell kidolgozni, még mielőtt bántalmazás történne. A bejelentést követő első huszonnégy óra gyakran a legkritikusabb, ezért minden munkatárs és önkéntes ismerje meg a tervet, biztosítva számukra a gyors hozzáférést.

A reakciótervnek meg kell felelnie a bűnüldöző szervek és a gyermekvédelmi szolgálatok vizsgálati protokolljainak. Mindenképpen tartalmaznia kell a feltételezett áldozat jóllétéről való gondoskodás lépéseit, és elő kell írnia az összes válaszintézkedés dokumentálását.

A kielégítő reakcióterv a következő témakörökre kell, hogy kiterjedjen: hogyan kell fogadni a gyermek részéről tett bejelentést egy állítólagosan elszenvedett bántalmazásról; hogyan kell jelenteni a bántalmazást; melyek a kötelező bejelentésre vonatkozó törvények és a bejelentési protokollok, beleértve a joghatósági szervek elérhetőségeit is; mik a jogi segítségnyújtással foglalkozó szervezetek és biztosító társaságok elérhetőségei; valamint kik az áldozatok számára kijelölt tanácsadók vagy terapeuták?

Az egyházaknak válságkezelő csapatot kell felállítaniuk. Ez még a kisebb gyülekezetek és gyülekezetplántálások esetében is fontos lépés, ahol a csapat elsősorban önkéntesekből áll. A válságstáb olyan emberekből kell álljon, akik ismerik a cselekvési tervet, és gondoskodnak az állítólagos áldozatokról, valamint kezelik a logisztikai igényeket.

Végezetül bejelentés esetén értesíteni kell a vezetőket, hogy ki tudják dolgozni a belső cselekvési tervet, gondoskodva az állítólagos áldozatról: el kell választani az áldozatot a bántalmazótól, és meg kell szervezni a gyülekezeten belüli kommunikáció és az esetleges médiamegkeresésekre való reagálás stratégiáját.

Bármi áron

Jenna Quinn áldozatok ügyét felkaroló (maga is bántalmazást átélt) jogvédő felhívja a figyelmet: „Ahogyan a bántalmazásnak van mentális, pszichés és fizikális hatása, úgy van spirituális következménye is. […] És amikor a bántalmazás hitéleti környezetben történik, gyakran fokozódik az azt átélő lelki sérülésének hatása.” Mindent meg kell tennünk, hogy elhárítsuk a buktatókat a bántalmazásban érintettek elől.

Isten arra hívja népét, hogy gondoskodjon a kiszolgáltatottakról, és megvédje egyházát azoktól, akik ártani akarnak neki (Zsolt 82,3–4; Ézs 1,17; ApCsel 20,28–30; 1Kor 5,9–13; Jak 1,27; Júd 4). Lehet, hogy ez az első alkalom, hogy szembesülünk a visszaélések problémájával, és talán túl nagynak tűnik ahhoz, hogy úgy véljük, képesek vagyunk kezelni. De vannak olyan intézkedések, amelyeket a magunk részéről megtehetünk mind a visszaélések megelőzése, mind a megfelelő válaszlépések terén, ráadásul számos segélyszervezet, keresztyén ügyvéd, sőt még biztosítótársaság is szívesen segít! Az egyház tanúságtétele megerősödik, ha együtt dolgozunk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk a gyermekek védelmében.

 

Forrás: https://www.thegospelcoalition.org/article/church-child-protection/

Szerző: Briggham Winkler (MDiv, Southern Seminary), az Evangelical Council for Abuse Prevention kommunikációs koordinátora

Fordította: Márkus Tamás

Írások hasonló témában: Evangelikál keresztyén nyilatkozat az egyházon belüli szexuális visszaélésekről

 

1 válasz

  1. Szilágyi József

    Lehet, hogy felülbírálandó az egyházi állásfoglalás(ok)ban az a megfogalmazás, hozzáállás, hogy:
    „Magát a hajlamot erkölcsileg nem minősítjük.”
    (Természetellenes szexuális hajlamról van szó.)

Hozzászólás írása