19
jún
2022

Az új keresztyén cionizmus

A teológiatörténet elismert kutatója, Gerald McDermott lenyűgöző és provokatív kötetet jelentetett meg „Az új keresztyén cionizmus: újszerű nézőpontok Izraelről és az Ígéret földjéről” címmel. McDermott és társszerzői, köztük Craig Blaising és Mark Tooley aggasztónak találják, hogy egyrészt túl sok keresztyén vagy teljesen elhanyagolja Izraelt, vagy – csatlakozva a fővonalbeli felekezetekhez, ­– sietnek elítélni, mint különösen elnyomó államot.

Másrészt a diszpenzacionalista irányzat képviselői a modern kori Izrael államára úgy tekintenek, mint ami a zsidóknak az ígéret földjére való visszatérésével kapcsolatos próféciák egyértelmű és magától értetődő beteljesedése, és már csak az eszkatológiai menetrend további elemeinek – például az elragadtatásnak, az Antikrisztus felemelkedésének és a nagy nyomorúságnak ­– a bekövetkeztét várják.

McDermott szerint van egy jobb, biblikusabb út e két szélsőség között – egy út, amelyet ő és kiadója (IVP) a címben „új” keresztény cionizmus névvel illet. Azonban McDermott úgy véli, hogy az ő cionizmusa igazából visszatérés a „régimódi”, a Szentírás által képviselt keresztyén cionizmushoz.

Mi jellemzi ezt a fajta cionizmust? Többek közötti az alábbi elképzelések:

  • Izrael népe és földje központi helyet foglal el a Biblia történetében.
  • Isten Izraelen és a „tökéletes izraelitán”, Jézuson keresztül üdvözíti az egyházat; így a Biblia Izrael nélkül értelmezhetetlen.
  • Izrael népe és földje továbbra is teológiai jelentőséggel bír, és Izrael modernkori állama része a bibliai próféciák beteljesedésének, még akkor is, ha nem ismerjük pontosan az eszkatológia Izraelt érintő konkrét menetrendjét.
  • Izraelnek Isten üdvtervében betöltött különleges szerepe nem jelenti azt, hogy a modernkori Izrael tökéletes volna, vagy hogy a vele szimpatizáló keresztyének ne illethetnék kritikával.

McDermott munkásságát főként a Jonathan Edwards teológiájáról szóló tanulmányai alapján ismerem. Mindezek fényében nem meglepő, hogy McDermott Edwardsra támaszkodik, hogy bemutassa a cionizmus eme változatának a történetét, és hogy bizonyítsa: ez a fajta cionizmus megelőzte a diszpenzációs teológia 19. századi kialakulását. Edwards erősen hangsúlyozta az Ószövetség (vagy héber Biblia) és az Újszövetség közötti folytonosságot, és az Ószövetségben mindenütt Jézus „előképeit” látta, sőt úgy vélte, hogy Krisztus fizikai megjelenései is kiolvashatók belőle.

Míg Edwards liberális és deista kortárs kritikusai közül a legtöbb tőrölmetszett antiszemita volt, Edwards ragaszkodott ahhoz, hogy Isten alapvetően ugyanúgy munkálkodott az Ó- és Újszövetségben egy átfogó szövetség, a „megváltás” szövetsége keretében. A ószövetségi zsidó hívők hitének természete „lényegében megegyezett a keresztyén egyház hitével” – jelentette ki Edwards. Edwards számolt a zsidók jövőbeni keresztyénségbe való betérésével, sőt, az ígéret földjére való visszatérésükkel is. Ha megérte volna, Edwards minden bizonnyal prófétai jelentőségűnek tekintette volna a modern izraeli állam létrejöttét.

Bár úgy tűnik, hogy a diszpenzacionalizmus már közel sem örvend akkora népszerűségnek, mint fénykorában – gondoljunk csak Hal Lindsey-re és ikonikus művére, a „The Late Great Planet Earth”-re  –, néhány népszerű keresztyén szerző és prédikátor még mindig ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy a világ egy olyan apokaliptikus összecsapás felé rohan, amely a zsidók és az Antikrisztus erői között fog lejátszódni.

Mindeközben számos, fővonalbeli felekezethez tartozó keresztyén – sőt, néhány evangéliumi keresztyén is – buzgón támogatja a „Kivonulni Izraelből” névre hallgató mozgalmat. Az olyan szervezetek pedig, mint az ENSZ, egyre hangosabban és bizarrabb módon ragaszkodnak ahhoz a nézethet, hogy Jeruzsálem városa nem is kapcsolódik szervesen a zsidóság történetéhez.

E szélsőségek tükrében csak remélhetjük, hogy az evangéliumi keresztyének megtalálják a zsidó néppel és az Izrael nemzetével kapcsolatos ésszerű, biblikus és alázatos szemléletet. McDermott kötete lényeges adalékot nyújt számunkra e folyamatban.

 

Forrás: https://www.thegospelcoalition.org/blogs/evangelical-history/the-new-christian-zionism/

Szerző: Justin Taylor

Hozzászólás írása