2
máj
2022

Gondolatok az iszlámról – egy „betérő” szempontjából

alcím: avagy, hogyan lesz valaki ‘keresztényből’ muszlimmá – 

nem tudom, hogy üdvözlök-e, ez halálom után fog kiderülni…

 

Szerencsés (Mehdi) Szabolcs vállalkozóval beszélget Tóth Krisztián teológus, tanár, lelkész arról, hogyan lesz valaki egykori keresztényből muszlimmá. Mi volt vonzó egy huszonéves sikeres fiatalembernek Mohamed férfias” vallásában? Miért fontos – ha fontos – a szakáll növesztés, a külföldi hithű” feleség keresés, mit jelent az iszlám öt pontja a gyakorlatban, kicsoda Allah, hogyan fogadták a rokonok a váltást, vagy mi is az a „zakat”?  Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről esik szó a következőkben. 

Bevezetés: Szabolcsot közel 15 éve ismerem. Egy nyári keresztény angoltáborban találkoztunk a Balatonnál. Emlékszem Szabolcsra mint tinédzser, aki érdeklődéssel és nyitottsággal vett részt az amerikaiak által szervezett hívő programokon. Valójában egyfajta látszólagos döntést és elköteleződést is kifejezett a kereszténység iránt, bevallom, ezért volt megdöbbentő számomra több év elteltével, mikor hallottam interjúalanyomtól, hogy felvette” az iszlám vallást. Nagyon érdekelt, mi történt, hogyan zajlott ennek a nem mindennapi – számomra persze regresszív – „pálfordulásnak” a folyamata: főleg benne, belül. 

Megpróbáltam tehát utána járni első kézből annak, hogy mi történt és nem csak hallomásokra, ismerősök beszámolóira alapozni. A beszélgetés aktualitását az idén április hónapra eső Ramadan is adta, melyről szintén kérdezem majd Szerencsés urat. Nyilván sok más témát is fel lehetett volna hozni, nekem most ennyire volt lehetőségem, de akit érdekel a kérdéskör, talál az interjú végén majd további, kapcsolódó anyagot. Jöjjön tehát az interjú, mely tekinthető egy sorozat 3. részének is; a 2020-as anglikán, és a viszonylag nagy port kavart 2021-es katolikus cikkek után.

✵✵✵

T.K.: Kedves Szabolcs, köszönöm, hogy létre jöhetett ez az érdekesnek ígérkező és nem mindennapi beszélgetés. Amikor Isztambulban jártam és megismertem a Hagia Sophia (borítókép) történetét, nem tudtam nem felidézni magamban a veled kapcsolatos emlékeim. Azt gondolom, egyet érthet vele mindenki, hogy különleges, amikor valaki – korábbi kívülálló – magáévá tesz egy új vallást, kultúrát, világnézetet. Számodra a hited mit jelent ezek közül?

Sz.Sz.: Jól esik, hogy még a fejedben vagyok, nekem is sokszor eszembe jutsz, hiszen a kamaszkori lelki fejlődésben egy kifejezetten nagy szerepet töltöttél be, ezért mindig örömmel gondolok vissza Rád és az útban amiben segítettél járni és tanulni, mind ezt alázattal, őszintén, odafigyeléssel és szeretettel tetted bárhányszor Hozzád fordultam. Így utólag is köszönöm ezt Neked.
Engedd meg kérlek, hogy először is előszóként reagáljak az előszóra. Először is nem értem, a bevezetőnél a „férfias vallás” kifejezést, mert így nem definiálja, sem említi magát az iszlám sem pedig a Korán, sem hadíszok sem pedig a követőik. Maximum a keresztény propaganda, de ez így nem helyes és nem is valós leírva. Továbbá, nem tértem be Mohammed (béke legyen vele) vallásába, mert neki nincs vallása, és helytelen állítás ez is. Mohammed (béke legyen vele) egy küldött, Isten küldötte, egy próféta csak úgy mint Jézus, Ábrahám, Mózes, Nóé stb… Béke legyen velük. Engedelmeddel tovább mennék a többi hibás bevezetőre, mert a „szakáll növesztés” nem fontos. Ez egy ezredrangú dolog az iszlámban, nekem sincs nagyobb sem kisebb szakállam miután felvettem a vallást. Illetve az iszlám öt pontja” is maximum egy teológiai következtetés, hiszen nincs a Koránban szó semmilyen 5 pontról. A külföldi hithű feleség keresés sem tudtam feltétlen értelmezni, hiszen az iszlám az egyetlen vallás ahol szabadon házasodhatunk keresztény és héber vallásúval is. Miközben a keresztények csak keresztényekkel és a zsidók is csak zsidókkal hitük szerint. 

T.K.: Rendben, máshogy látjuk akkor a fogalmakat, de térjünk rögtön a lényegre! Szerinted te elvesztetted az üdvösséged, vagy éppen megnyerted azt, amikor keresztényből muszlimmá lettél? 

Sz.Sz.: Kiváló kérdés. Isten kezében van az a jog, hogy Ő eldöntse ki üdvözül és ki kerül a pokolra. Ezt emberként ezt a jogot nem vonhatjuk meg a Teremtőtől. Ezért nem tudom, hogy üdvözlök-e, ez halálom után fog kiderülni, addig is halálomig kell keresnem a tudást, hogy mindig az igaz utat járhassam és kell keresnem Isten megbocsátását, miközben meg igyekszem kellőképp praktizálni a vallásom ahogy azt a próféták örökségül rám hagyták. 

T.K.: Mennyire értesz egyet azokkal, akik azt mondják, hogy az iszlám alapvetően egy szégyen alapú kultúra? (Ezt sokszor hasonlítják a keresztyénség szeretet és kegyelem asszociációival) 

Sz.Sz.: Fúúh. Fura a kérdés és elég provokatív. Sosem hallottam ilyet, hogy szégyen alapú kultúra. Most hallom és olvasom először és talán jobb is, hogy ilyen badarság elkerült. Nem tudom értelmezni ezt a kérdést, sem pedig a kiindulópontját, mert az iszlám nem is kultúra hanem egy vallás. Nos, nem tudom kik hasonlítanak bármit is a kereszténység a „szeretet és kegyelem alapjával”, de akkor visszakérdeznék: Melyik a legtöbbet megtalálható szó a Koránban és egy muszlim melyik szavat ismételgetni a legtöbbször egy napja folyamán? Bismilleh irrahmen irrahim” Jelentése: A mindenható kegyelmes irgalmas Isten nevében” – A kegyelem és irgalom járja át az egész vallást úgy, hogy ennyit erről a félreértésről. 

T.K.: Hogyan tekintesz vissza a keresztény vallásra, illetve milyen kapcsolatot ápolsz korábbi ismerősökkel, barátokkal, rokonokkal? 

Sz.Sz.: Egy útként tekintetek vissza rá. Tartom a kapcsolatot a keresztény volt barátaimmal. A rokonaim eleinte szinte „kitagadtak” a családból, szinte szó szerint, hogy felvettem az iszlámot. Rá 1-2 évre meg szorosabb lett velük a kapcsolatom mint valaha. 

T.K.: A változás miben mutatkozik nálad kívül (külsősége: ruha, frizura, egyéb), illetve miben belül – már amennyi publikus ezekből? 

Sz.Sz.: Külsőben semmiben. Nyilván többet tisztálkodok mivel a napi 5 ima előtt megmossuk az arcunk, kezünk, lábunk, majd imádkozunk. Belülről stabilabbnak érzem magam. Az iszlám a tudás, logika, ésszerűség és a tiszta szív egyvelege. Ezáltal tud létrejönni a hit. Régebben instabilnak éreztem a hitem, nagy hullámvasutakat éltem meg, nem értettem egyszer miért vagyok túl érzelmes aztán túl tompa Istenre. Nem értettem sok mindent a Bibliában, összezavartak a sok ezerféle magyarázata a Bibliának, nem éreztem ezt a stabil és józan hitet amivel most rendelkezem. 

T.K.: Érdekel az is, hogyan lehet a paradicsomba jutni az iszlám szerint – szerinted? Mit válaszolnál?

Sz.Sz.: Kegyelem és irgalom által. Ez a döntés kizárólag Isten kezében van. Az igaz hitűek, akik praktizálják a vallást, akik betartják a próféták által elmondottakat és keresik az igazságot ővelük lesz a legkönyörületesebb Isten és akár elszámoltatás nélkül beléphetnek a Paradicsomba az ítélet napján. Az ő arcukon nem lesz rettegés, sem félelem ezen a napon, hanem öröm és fény. 

T.K.: Ha már szóba került, milyen az iszlám Istenképe? Hogyan tekintetek Allah-ra, milyen Ő? Mik a legfőbb tulajdonságai, amit fontos tudni? 

Sz.Sz.: Csak, hogy tisztázzuk, Allah egy arab szó. Azért használják a muszlimok, mert nem létezik többesszáma és az iszlám alapja, hogy EGY ISTEN létezik kizárólag. Tehát Allah helyett nyugodtan tudunk magyarul Isten szót használni. 99 névvel definiálták, ezt az interneten is meg lehet találni melyek ezek, talán ez a 99 szó jellemzi a leginkább. 

T.K.: Érdekes – egy híján 100! A Biblia is beszél egyébként egy ilyen példázatról (Lukács 15,4-6), ahol ezek a számok fordulnak elő. Magam részéről én egyáltalán nem gondolom, hogy a kereszténység Istene és Allah egy és ugyanaz lenne, de most nem rólam van szó. Térjünk rá az öt pillérre; tapasztalatod szerint, hogyan valósítható meg a mindennapokban? Ha jól értem van, amit rendszeresen meg kell tenni, más előírásokat meg csak egyszer (pl. Haddzs – zarándoklat Mekkába)?!

Sz.Sz.: Igen, pl. az ima az napi ötször van. Egyszerűen megvalósítható, én akárhol tudok imádkozni, akár egy parkban, akár elvonulok egy sarokba, valami ruhát magam alá rakok, hogy lehajláskor ne legyen piszkos a homlokom, vagy van egy kis szőnyegem is ami befér a laptop táskámba. Minden egyes ima után feltöltődök hittel így ki sem tudnék hagyni egy darab imát sem. 8 éve amióta felvettem a vallást, hála Istennek nem is hagytam ki ezt akaratomból. 

T.K.: Javában zajlik a tavasz, beszélgetésünk egyik apropója az is, hogy idén április 1-jén kezdődött a Ramadan, az iszlám egyik legnagyobb ünnepe, mely május 1-ig tartott. Mit kell tudni erről? Ti hogyan tartjátok?

Sz.Sz.: Ahogy Jézus béke legyen vele is elvonult böjtölni mi is így teszünk. Hajnaltól estig nem fogyasztunk ételt és italt sem (vízet sem). (Ez kb hajnali 4-től este 8-ig) Szolidaritásképpen a szegényekkel, illetve ezzel is növelve elköteleződésünket Isten felé, akaraterőnket növelve. Az étel és italon kívül, tiltott a szexuális kapcsolat létesítése hajnaltól naplementéig, a trágár beszéd, a zene hallgatás, a túlzó dühkitörés, ordibálás stb… Ebben a hónapban jellemzően sokat olvassák a muszlimok a Koránt, ez az adakozás hónapja is, ilyenkor fizetünk zakat”-ot (vagyonunk 2,5%-át szegényeknek). Jellemzően közösen törjük a böjtöt este, összegyűlve. Nagyon hangulatos és elképesztően sokat ad lelkileg. 

T.K.: Mit gondolsz a vallásközi párbeszédről, annak lehetőségeiről? Illetve érdekel az is, hogy szerinted a muszlimok különböző módon tekintenek a protestánsokra / katolikusokra, vagy minden keresztény úgymond „hitetlen”? 

Sz.Sz.: Nos, a hitetlen szót háborúban használja a Korán a keresztényekre és zsidókra, amikor a békeszerződést megszegve este a muszlimokra támadtak. Egyébként a keresztény és zsidó társainkat testvérként definiálja a Korán, nem pedig hitetlennek. Máskülönben hogyan tudnánk házasodni egy hitetlennel? Nekünk ez tiltott, csak Isten hívővel házasodhatunk. Ez a hitetlen” narratíva is a keresztény propaganda egyik kedvenc eszköze, hogy démonizálják a muszlimokat, hogy mi mindenkit utálunk és lenézünk, a gyakorlatban ez nem valósul meg. Éltem kint Törökországban, senki nem szidja a keresztényeket. Egyik asztalnál sem hallottam ilyet. Szeretik ott a keresztényeket és a zsidók is békésen sétálgatnak Isztambul utcáin, mert senki sem nézi le őket, hagyja mindenki őket élni és praktizálni a vallásukat. A vallásközi párbeszéd kifejezetten fontos, de annak a motivációja a béke kell, hogy legyen, nem pedig annak bizonygatása, hogy a másik miért rossz és mi miért vagyunk a jók, önigazolásképpen. 

T.K.: Megfigyelhető, hogy a Korán merít a zsidó-keresztény kultúrából, bibliai – főleg ószövetségi – személyek is megjelennek benne bőségesen, mint például Ibrahim vagy Iszá. Van e rangbeli sorrendiség köztük? 

Sz.Sz.: Nos a Korán Isten szava. Tehát a kérdést, akkor úgy tennéd fel, hogy Isten merít-e a zsidó-keresztény kultúrából?” Nyilván nem, mert a zsidóság és kereszténység gyökerei is Isten szavából eredeztethetőek. Én keresztényként azért éreztem kötelességemnek, hogy kövessem a Koránt, mert már a Biblia szerint sem megváltoztatható Isten szava. Mivel a Bibliát szerintem számtalanszor átírták így, ha hiszek azon idézetnek, hogy Isten szava nem megváltoztatható, akkor csak a Koránra illik ez a körbeírás, hiszen 14 évszázada nem lett átírva, módosítva stb. Ráadásul a mai napig is több milliónál tudják fejből recitálni. Ez is lehetővé teszi, hogy 1 betűt sem lehet átírni benne. Sőt rengeteg bibliai rész vár még egy jövőbeli prófétát, ha jól tudom óaramául “manahma”-ként, a lélekként ír róla, amit Krisztus után 3. Században szent lélekként” fordítottak és kitalálták a szent háromságot, ami önmagában sosem jelent meg a bibliában és egy teológiai újítás volt a kereszténység történelmében. Az én feladatom az volt, hogy meggyőződjek arról, hogy a Korán és Mohammed (béke legyen vele) szerepe hiteles és igaz és követheti Ő a próféták vonalát Jézus (béke legyen vele) után, utolsó prófétaként. Ezen utamon és kutatásomon éreztem úgy, hogy összeállt a puzzle és vettem fel az iszlámot főleg azután, hogy vallásvédők sem tudták azon válaszokat, amiket feltettem nekik. Így, hogy érthetően fogalmazzak hithű keresztényként” kötelességemnek éreztem, hogy felvegyem az iszlám vallást. 

T.K.: Van e az iszlámnak elképzelése, és ha igen akkor mi a végidőkre nézve, tehát az előttünk álló események tekintetében (hasonlóan, mint mondjuk a keresztényeknél a Jelenések könyve próféciái)? 

Sz.Sz.: Igen, jellemzően sokkal több, részletesebb leírása van a végidőkre nézve. Szinte egészen félelmetes részletességgel, helyszínekkel, szereplőkkel, történésekkel, előjelekkel ír ezekről. Extrém élmény volt ezekről olvasni, engem hetekig, hónapokig sokkolt. Elképesztően részletes a pokol és mennyország leírásával kapcsolatosan is. Ami kettőnket érinti, hogy az iszlám jövendöli, hogy a keresztények és muszlimok összefognak fogni Dajjal azaz Anti-Krisztus ellen. Ez egy fontos pont. Hiszen egymásban a szövetségest kell látnunk, nem pedig az ellenséget. 

T.K.: Abban azt hiszem egyet érhetünk, hogy fontos a béke – már amennyire lehetséges és nem az igazság feláldozásával (az elfogadás oltárán), de ez más téma. Van még bármi egyéb gondolatod, ami felmerült benned a beszélgetés alatt?

Sz.Sz.: Konklúziónak annyi, hogy a közös felelősségünk, hogy a vallásos embereket vallástól függetlenül összefogásra kell sarkallni. Hiszen a mai kaotikus, őrült és erkölcstelen világban, kizárólag a vallás az ami szilárd talajat tud nekünk biztosítani! Hatalmas felelősség és kiváló küldetés ez. 

T.K.: Köszönöm szépen, hogy vállaltad az interjút. 

Sz.Sz.: Én köszönöm, hogy gondoltál rám Krisztián, Isten áldjon Téged, a munkád, a gyülekezeted! 

✵✵✵

FIGYELEM: az alábbi beszélgetés személyes véleményeket mutatott be, egyáltalán NEM jelenti az Evangelikál Csoport, sem pedig az interjú készítőjének egyetértését. Egy kapcsolódó írásban több fentebb felmerülő témát is kifejtünk – keresztyén szempontból. Továbbá itt található egy tisztázó cikk az iszlám alapfogalmairól, itt pedig egy beszélgetés egy szakértővel.

 

 

Ez is érdekelhet

Reflexiók az iszlámról – egy interjú beszélgetés margójára

14 válasz

 1. Marci

  1Pe 1:3-12: „3 Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, 4 Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra, 5 A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 6 A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, 7 Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor; 8 A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek [benne], kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: 9 Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét. 10 A mely idvesség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, a kik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek: 11 Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenté [azt] ki a Krisztusnak ő bennök levő Lelke, a ki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. 12 A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.”

  A Biblia kijelenti, hogy Jézus Krisztus Isten Fia (pl.: János 20.31), Isten pedig Jézus Krisztus Atyja (pl.: 1 Péter 1.3).
  Az olyan vallások, ahol Jézust nem Isten Fiának, nem Megváltónak tekintik, hamis vallások.

  Jézus Krisztus a halálból valóban feltámadt, ami által az Atya élő reménységre szült minket.
  Kihozott a régi élet szennyéből, új életet adott, és olyan örökséget, ami hiba nélküli, ami örök, ami tiszta. Megadta az üdvösséget, ami nem bizonytalansággal jár együtt, hogy majd hova kerülök, hanem teljes bizonyosságot tartalmaz. Nem hiába olvassuk, hogy Jézus Krisztus Atyja, az Isten őrzi a benne hívőket hit által az üdvösségre.

  Az 1 Péter 1. 3-12 gazdagabb annál, minthogy pár sorban össze lehessen foglalni. Kevesebb mint egy oldal a Bibliából, de számos hit alapot, számos kérdésre a választ és hatalmas biztonság érzetet tartalmaz az ember léte, üdvössége felől. Amit az ember megérthet, (János 8:43) ha alázatosan meghallgatja azt amit Jézus mondott: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.”
  (János 14:6)

  1. balivi1

   Kedves Marci!

   Pál tollából olvasva nem Jézus Krisztus Isten Fia, hanem a Fiú Isten Fia. Csakhát ő meg annyira tökéletes és szellemileg olyan nagyszerű volt, hogy csak emberekhez hasonló volt. Így hát meg kellett ölni! De hát ezt ki tudta volna megtenni, mint Isten? Így aztán a Fiú, mint a Krisztus volt jelen.

   Így van ez…

 2. Zoli

  „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy
  Jézus a Krisztus, az Isten Fia,
  és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20:31)

  „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
  aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre
  Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által” (1Pe 1:3)

  „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.” (1Ja 2:22)

  1. balivi1

   “Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy a Krisztus az Isten Fia,
   és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20:31)

   “Áldott az Isten és a mi Urunk Atyja,
   aki nagy irgalmából újonnan szült minket élő reménységre
   Krisztusnak a halálból való feltámadása által” (1Pe 1:3)

   “Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja a Krisztust? Ez az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút.” (1Ja 2:22)

   Így jobb….

 3. Zoli

  „Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus.” (2Ja 1:7)

  1. balivi1

   “Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a testben megjelent Krisztust. Ez a hitető és az antikrisztus.” (2Ja 1:7)

   „Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé.” (‘2Jan1:9)

 4. balivi1

  Kedves Zoli!

  Nekem nem az a problémám, hogy ezekből a régi könyvekből próbál levezetni egy tanítást, hanem az, hogy ezekbe a régi könyvekbe valamiért odatették Jézus nevét is. Pedig nem volt ott Jézus neve.

 5. Balázs Iványi

  Kedves Zoltán!

  Nekem nem az a problémám, hogy ezekből a régi könyvekből próbál levezetni egy tanítást, hanem az, hogy ezekbe a régi könyvekbe valamiért odatették Jézus nevét is. Pedig nem volt ott Jézus neve.

 6. Marci

  Kedves Balázs Iványi!

  Nem Zoli szeretne levezetni egy tanítást a Szentírásból, hanem a Szentírás maga tanítja a fent Zoli által helyesen és pontosan idézett Igéken keresztül is, hogy Jézus Krisztus Istennek Fia.
  Filippi 2:9-11: „9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
  A teljes újszövetség Jézus köré, mint Krisztus köré szerveződik, Jézus egyenlő Krisztussal.
  Kívánom önnek, hogy megismerje Jézust Istennek Fiát, aki a világ üdvözítője, s általa a szeretetet! Hadd zárjam ezzel, végelegesen:
  1János 4:14-16: „14 És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül. 15 A ki vallja, hogy Jézus az Istennek Fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. 16 És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet; és a ki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.”

 7. balivi1

  Kedves Marci!
  Nincs igaza abban amit állít. Jézus Krisztus nem Istennek Fia.
  A Fiú istennek a Fia, és amikor meghalt, onnantól már mint Krisztusról beszélnek róla

 8. balivi1

  Marci! Én meg kívánom, hogy maga is lássa úgy mint én, a Fiút Fiúnak, a Krisztust meg Krisztusnak lássa, és ne gondolja, hogy engem különböző versekkel meg lehet ijeszteni.

 9. Zoli

  Balivi1! Javaslom olvassa a Bibliát és ne írja át az igeverseket. Jézus a Krisztus Isten egyszülött Fia.

 10. balivi1

  Zoli!
  „Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak; Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt; És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. Némelyek ugyan irígységből és versengésből is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik; De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangyéliomnak oltalmazására rendeltettem. Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgéstek által és a Krisztus segedelme által, Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek.” (Fil1:12-24)

Hozzászólás írása