7
márc
2022

A család védelme – a biblikus családkép

Az Evangelikál Csoport a fenti címmel szervez nagyszabású konferenciát 2022. március 19.-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának épületében (MEÖT). Az előadók között olyan nevek találhatóak, mint például: Balog Zoltán református püspök, Kondor Péter evangélikus püspök, Papp János baptista egyházelnök, Pataky Albert pünkösdi elnök, Dr. Khaled A. László metodista szuperintendens, dr. Szabados Ádám, dr. Szilvay Gergely, Ruff Tibor.

De miért van szükség ilyen konferenciára?

Tapasztalatunk szerint ma a Sátán leginkább a házasságot, az Isten által megteremtett szexualitást, és az egészséges családot támadja. Napjainkban ezen a ponton kell képviselnünk Isten megkérdőjelezhetetlen igazságát. Határozottan ki kell mondanunk, mit hiszünk, és mi az, amit elutasítunk.

Az előadásokban, kerekasztal-beszélgetésekben érvelünk majd a házasság biblikus modellje mellett, és több oldalról is meg fogjuk világítani a témát.

Konferenciánkra nemcsak teológusokat, lelkészeket várunk, hanem mindenkit, aki evangéliumi keresztényként definiálja magát, illetve érdekli a téma. Ismerjük fel közösen azt a felelősségteljes megbízást, amelyet Krisztus és az apostolok ránk hagytak. Fontosnak tartjuk, hogy mi, a magyar protestantizmus különféle felekezeteinek képviselői rögzítsük, hogy a teológia mint tudomány, nem saját magáért van, hanem az elhívásunk része: Istenről, az ő szabadításáról való beszéd. Ebből fakadóan hangsúlyosan normatív teológiát kell folytatnunk és képviselnünk, s fel kell vennünk a harcot a férfi és nő teremtettségét, Isten általi meghatározottságát, szerepét, a kettejük közötti kapcsolatot, a házasságot és a biblikus családképet érintő romboló, életidegen, hamis ideológiákkal szemben.

Félre értés ne essék: nem emberek, „nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen…” (Efézus 6:12)

Végezetül egy Luthernek tulajdonított mondással zárom a meghívást:

„Ha a leghangosabban és legtisztábban vallom is Isten igazságának minden részletét, kivéve azt az egyetlen kis pontot, amelyet a világ és az ördög éppen támad, akkor nem vallom meg Krisztust, bármily bátran állok is ki a kereszténység mellett. A katona hűsége ott próbáltatik meg, ahol a csata dúl; ha azon az egy ponton megfutamodik, hiába áll helyt az összes mellette lévő csatatéren, az pusztán menekülés és szégyen számára.”

Szeretettel várunk mindenkit a konferenciánkra: mélyüljünk el együtt még inkább a biblikus családképben, mert olyan idők jönnek, mikor szükséges lesz, hogy minél erősebben megálljunk, megszilárduljunk az Ige tanításában.

 

A tervezett program:

8:30 Gyülekező
9:00-9-30 Áhítat – Chiciudean Miklós (reformált baptista)
9:30-10:15 előadás – dr. Szilvay Gergely („A házasság átértelmezésének társadalmi következményei”)
10:15-10:30 Szünet
10:30-11:15 előadás – Prof. dr. Hack Péter („A jogok csatája, a hatalom szerepe az emberi jogok hierarchiájának kialakításában”)
11:15-12:15 Kerekasztal – a közelmúltban megjelent evangéliumi nyilatkozatok megjelenésének okai, körülményei. Résztvevők: Kiss Máté (evangélikus), Lupták György (evangélikus), Zsarnai Krisztián (evangélikus), Molnár Ambrus (református), Czentnár Simon (református), Pocsaji Miklós (református)
12:15-12:30 Kérdések
12:30-13:45 Ebédszünet
13:45-14:00 Az „Evangéliumi nyilatkozatok” kiadvány rövid ismertetője, bemutatása
14:00- 15:00 Egyházvezetők kerekasztal beszélgetése – Balog Zoltán (zsinati püspök, Magyarországi Református Egyház), Kondor Péter (püspök, Magyarországi Evangélikus Egyház), Papp János (egyházelnök, Magyarországi Baptista Egyház), Pataky Albert (elnök, Magyar Pünkösdi Egyház), Dr. Khaled A. László (szuperintendens, Magyarországi Metodista Egyház)
15:00-15:15 Kérdések az egyházvezetői kerekasztalhoz
15:15-16:00 előadás – dr. Szabados Ádám („A melegházasság elfogadásának egyházi-teológiai következményei”)
16:00-16:15 Szünet
16:15-17:15 kerekasztal – lelkészek/teológusok beszélgetése. Résztvevők: Szabados Ádám (evangéliumi), Csiha Márton (baptista), Tóth Sándor (baptista), Ruff Tibor (Hit Gyülekezete), Lakó István (református); Bagoly Gyula (presbiteriánus)
17:15-17:30 Kérdések lelkész-teológus kerekasztalhoz.
17:30-17:45 Zárszó – a konferencia lezárása

Cím: 1117. Budapest, Magyar Tudósok Körútja 3.

A Facebook esemény linkje: https://fb.me/e/1rwF5YI4b

Regisztrációs link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-nbu4Go1i3ZRCiMMvh9itQ064hIOn-hJQFIwiMASEwgJyRg/viewform?

 

Muzslai-Bízik Bencze

Evangelikál Csoport alelnöke

Hozzászólás írása