26
máj
2021

Az intoleráns tolerancia

2012-ben jelent meg D. A. Carson, evangelikál teológus, hazánkban is jól ismert Újszövetség kutató Intoleráns tolerancia című műve. Magyar nyelven eddig még nem írtak róla, magyar fordítása nem jelent meg. Ugyanakkor egy rendkívül fontos és aktuális jelenségre hívja fel a figyelmet, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül.

Carson könyvének első fejezetében kifejti, hogy hogyan alakult át a tolerancia fogalmunk. Úgy vélem, keresztyénként különösen is érdemes odafigyelnünk az eszmefuttatására, hiszen azt látjuk, hogy a világ (értsd: a nem keresztyén társadalom) sokszor megpróbálja előírni éppen számunkra, keresztyének számára, hogy a.) a tolerancia a legfőbb keresztyén érték, b.) ennek szellemében kellene cselekednünk. Sokszor kellemetlenül is érezzük magunkat, hogy mások mondják meg nekünk – esetleg mutatnak rá példát –, hogy mit jelent az igazi elfogadás. A nyugati kultúra legnagyobb erénye jelenleg kétségkívül az elfogadás. De mit jelent ez a szó? Mit jelent „elfogadni” vagy „tolerálni” valakit vagy valamit – egy személyt vagy egy nézetet?

Elsőre ez a címben szereplő jelzős szószerkezet értelmetlennek tűnik, sőt, oximoronnak. Mintha azt mondanánk, hogy a hideg melegsége, vagy a fehér fekete árnyalata. Carson szerint, ha intoleráns toleranciáról beszélünk, nem fogunk sok barátot szerezni. Ugyanis a tolerancia időközben a nyugati világ „plauzibilitási struktúrájává” vált: ez esetben egy olyan „szemüvegről” van szó, amin keresztül értékeljük a körülöttünk lévő motivációkat és cselekedeteket – egy olyan gondolkodási sémáról, amin egy adott kultúrában gyakorlatilag mindent megmérünk. Egy olyan értelmezési keretről van szó, ami kissé leegyszerűsítve, megmutatja, hogy mi a jó, és mi a rossz.

A plauzibilitási struktúra a monolit kultúrákban (gondoljunk például Japánra) rendkívül kiterjedt, tulajdonképpen az emberi létszféra minden elemét magában foglalja, és roppant komplex. Soha senki nem kérdőjelezi meg. Ugyanakkor a nyugati világ sokszínű kultúrájában a plauzibilitási struktúrák jóval korlátozottabbak, hiszen – megint csak leegyszerűsítve – sokan sokféleképpen gondolkodnak. Ebből adódóan viszont a fennmaradó plauzibilitási struktúrákhoz (ahhoz a kevéshez, amivel mindenki azonosul,) sokkal erősebben ragaszkodnak, olyannyira, hogy a közvélekedés szerint azok nélkül a tárdadalom összeomlana.

Ilyen plauzibilitási struktúra Carson szerint a nyugati világ (USA, Európa, Ausztrália stb.) számára a tolerancia, amit aztán ez a kultúrkör teljes erejével védelmez is. A nyilvánosság előtt szinte lehetetlen megkérdőjelezni, kétségbe vonni. Aki megteszi, komoly következményekkel számolhat.

Épp ezért fontos számunkra, – hangsúlyozza Carson – hogy meghatározzuk, mi is a tolerancia, ugyanis az utóbbi évtizedekben jelentős változáson ment át a szó jelentéstartalma. Definíciós kérdésről van szó, de ez az, ami meghatározza jelenleg a hétköznapjainkat. Carson tézise szerint a tolerancia jelenlegi formája tulajdonképpen intoleráns. Vak saját korlátaira, mert úgy véli, hogy erkölcsi tekintetben minden más felett áll. Persze ez némiképp érthető, hiszen ez a plauzibilitási struktúrák sajátja. Ugyanakkor időközben ez az „új tolerancia” veszélyessé vált, mert már a józan ész szabályaival dacol.

 

A RÉGI ÉS AZ ÚJ TOLERANCIA

Carson különféle szótárak alapján próbálja meghatározni, hogy mit jelentett a „tolerancia” szó egykor. Ezek alapján a tolerancia nem más, mint különféle nézetek létezésének az elfogadása. Azaz: elfogadása annak, hogy mások más nézeten lehetnek társadalmi, politikai vagy vallási kérdésekben.

Ez az értelmezés először – és alig észrevehetően – a következő állítás felé tolódott el: „elfogadása különféle nézeteknek.” Az első definíció azt jelenti, hogy elfogadom, másoknak joga van mást gondolni, más elvek szerint élni, de kétségbe vonhatom azok igazságigényét, tartalmát. A második – az „új tolerancia”, – azt jelenti, hogy úgy fogadom el mások véleményét, nézetét, álláspontját, hogy közben nincs jogom megkérdőjelezni azok igazságigényét, mások nézetének helyes voltát. Még egyszer: az első más nézetek létezéshez való jogára vonatkozik, a második azonban már az enyémtől eltérő nézetek tartalmára. Az „új tolerancia” szerint más nézetek elfogadása azt jelenti, hogy feltételezzük, a másiknak is igaza van – legalább annyira, mint nekem.

A tolerancia szó jelentése így mozdult el az eltérő, egymással ellentétes gondolatok szabad kifejtésétől a más nézetek elfogadásának irányába.

TOVÁBB A CIKKRE

Hozzászólás írása