29
szept
2020
bemerítés

Keresztyén bemerítés melletti szempontok gyűjteménye – reformált baptista nézőpontból

/ bemerítés témakör – hitvalló keresztség melletti érvek / 

A »bemerítés« (eredeti kifejezés: βαπτίσματος) által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk” (Pál levele a rómaiakhoz 6:4)

Immár több. mint 1 éve, hogy lezajlott nagyobb nyilvánosság előtt a Vita a keresztségről nevet viselő egész estés esemény.

Azóta sor került a témában még egy online beszélgetésre református lelkész testvéreink részéről, valamint kapcsolódó cikkek is napvilágot láttak. (pl.: ez) Személyes beszámolóm, visszatekintésem – mint az első, tavaly szeptemberi vitaest egyik résztvevője – ITT található.

Elöljáróban, vélhetően egyik tábor hitrendszerét sem ingatták meg az elhangzottak, illetve valószínűleg nem is tudtunk nagyon újat mondani, hiszen évszázados (ha nem évezredes!) vitáról van szó ebben a témában a keresztyén egyházon belül. Fontos hangsúlyozni, hogy a keresztség kérdés legfeljebb másodlagos fontosságú témakört érint, tehát nem nevezhető az evangélium szívét befolyásoló topic-nak, mint mondjuk a szintén tavalyi engesztelés-vita.

Ezzel az írással sem célunk bármilyen elválasztás, éles megkülönböztetés munkálása, inkább azt szeretnénk világosabbá tenni mit hiszünk és miért hiszünk – mi, reformált baptista szemléletű keresztyének. Ha ezáltal magunk hitvallását jobban megismerjük, felelevenítjük, hogy mit és milyen alapon hiszünk és végül de nem utolsó sorban minket is jobban értenek mások – még ha nem is értenek egyet velünk – nos, akkor úgy hisszük nem volt hiábavaló a cikk.

A következőkben röviden átnézhet az olvasó néhány hitvalló keresztség (továbbiakban az eredeti megnevezésnél maradva csak: bemerítés) melletti, azt alátámasztó álláspontot. Dióhéjban tehát néhány – szerintünk – bemerítés melletti érv következik az alábbi videó beszélgetésekben.

TÉMAKÖRÖK (sorrendben):

Szövetségteológia, Hitvalló bemerítés, Különbségek a kettő közt, Jánosi keresztség, Apostoli hagyomány, Páli tanítás

IGEVERSEK (sorrendben):

Jn 3,5 Jn 7,23 / ApCsel 2,38-41 / ApCsel 19,1-7 / ApCsel 18:24-26a / 1Kor 7,12-16 / Ef 2:11-22 / Rom 3:1-2 / Jn 1:12-13 /  Kol 2,11-13 / Róm 6:4 / ApCsel 8:9-12 + ApCsel 5:14, 9:2 / 1 Pét 3:21 / Ef 4:3-6

A hitvalló bemerítés és csecsemő keresztség témában beszélgettünk / Kazár András, Kenessey Béla, Tóth Krisztián © 2020 / 1. & 2. rész

+ ITT olvashatók Kenessey Béla korábban ezen az oldalon megjelent cikkei (3 írás) hasonló témában.

Összefoglalva mindössze néhány szempontot vetettünk föl a teljesség igénye nélkül, bibliai textusok, egyháztörténeti kitekintés és gyakorlati példák vizsgálatának segítségével. Az alábbi záró idézetekre pedig Floch Gábor Barnabás baptista lelkipásztor testvérem hívta fel újfent figyelmünket, egyébként megtalálhatók Szeverényi János evangélikus lelkész honlapján is:

A keresztség senkinek sem segít, nem is részesülhet benne más, csak aki saját magáért hisz, és saját hite nélkül senkit sem szabad megkeresztelni. Ha pedig nem tudjuk bebizonyítani, hogy a gyermekek képesek maguk is hinni, és hogy van saját hitük, akkor az én hűséges tanácsom és ítéletem az, hogy egyenesen álljunk el a csecsemő-keresztségtől, minél előbb, annál jobb, s ne merészeljünk többé egy gyermeket sem megkeresztelni, hogy ilyen balgasággal és szemfényvesztéssel, melynek nincsen semmi sem mögötte, Istennek felmagasztalt méltóságát gúnyoljuk és káromoljuk.” (D. M. Luthers Samtliche I Schriften, Kirchenpostille, 1521, Magyarázat a Mt 8,1–13-hoz)
Semmi sem aggaszt annyira, mint az, hogy gyermekeket kell keresztelnem, mert tudom, hogy ezt nem lenne szabad megtennem.” (Zwingli. Quelle IV, 184.o)

Hozzászólás írása