8
dec
2019

Az idei Advent megváltoztat téged!? A karácsonyi várakozás hagyománya

Forrás: https://www.desiringgod.org/articles/this-advent-will-change-you

DECEMBER 1, 2019, Szerző: David Mathis

Végre Adventbe értünk. … ma az ünnepi időszak második vasárnapja van, sokak otthonában a gyertyák fele már ég az adventi koszorún. …

Az Advent lehetőséget ad arra, hogy emlékezzünk a karácsony valódi okára, ami talán még szívet tépőbb az egyre szekularizáltabb társadalmunkban. Minden elmúló évvel még éberebbnek, rámenősebbnek és hajthatatlanabbnak kell lennünk, hogy emlékeztessük magunkat, gyermekeinket és gyülekezeteinket arra, ami igazán a karácsony szíve és lényege. 

Ünnepi szokásaink

Természetünk szerint olyan teremtmények vagyunk, akik hagyományokkal, szokásokkal élnek. Ez nem a bűnbeesés eredménye, hanem Isten jó tervének elgondolása. A jó szokások elősegítik személyes növekedésünket, ha arra ösztönzik a tudatalattinkat, hogy ismételt folyamatokat hajtsunk végre, mely során korlátozott figyelmünket és szándékainkat tudatosan fókuszáljuk. 

A bűn természetesen pusztítást is okoz jó szokásainkban, de a gyakorlati megváltás és szentség fontos része az idő múlásával új szokások létrehozása az evangélium és Isten Lelke által. Ilyenek az egyéni megszentelődés és a közösségi szokások, a napi szokásaink Isten hangjának meghallására az igében és imában, heti szokások pedig a Krisztus testéhez tartozás: összegyülekezve imádni Őt.

A szokások azonban nemcsak napi vagy heti, hanem éves ritmusúak is lehetnek. Isten időszakokat alkotott: „Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és jelezzék az ünnepeket, a napokat és az esztendőket,…” 1Mózes 1:14. Úgy teremtett meg minket, hogy belül mélyen átérezzük a tavasz első csodáit, a nyár legforróbb pillanatait, az ősz hangulatát és az első téli hóesést. Mi keresztyének már régen összekapcsoltuk a decemberi hónapot Megváltónk születésével, és a két legfontosabb ünnepünkre vezető időszak egyikét lényegében liturgikus várakozás hónapjának hívjuk, melynek neve „Advent”.

A várakozás időszaka

Ennek az időszaknak az egyik létfontosságú aspektusát és ajándékát manapság gyakran kihagyják: az Advent a várakozás ideje. Míg a nagyböjt, mint időszak ösztönzi egész életünk felajánlását, Jézus utolsó hétének és különösen a nagypénteken tett önkéntes áldozatának és a húsvét vasárnap győzelmes feltámadásának ismeretében, az Advent különösleges módon emlékeztet minket a türelmes várakozásra.  

Minden évben, ebben a hónapban, amikor közeleg Isten emberi testbe való megérkezésének ünnepe, emlékezzünk Isten népére, aki évszázadokon át várt a megígért Messiás eljövetelére, Aki majd megmenti őket. Megkapták Isten ígéreteit, hogy egy „asszony magja”, fog a kígyó fejére taposni (1Mózes 3:15; Róma 16:20), hogy olyan próféta lesz, mint Mózes (5. Mózes 18:15, 18; ApCsel 3:22; 7:37 ), hogy egy pap lesz, aki túlszárnyalja az első szövetség rendjét (Zsoltár 110: 4; Zsidók 5: 4–6; 7: 11–17), hogy Dávid király utódja és trónjának örököse lesz, (Ézsaiás 9: 7; Máté 1 : 1; 22:42) Aki nagyobb lesz Dávidnál, mert az ő Ura (Zsoltár 110: 1). Isten emberei évszázadok óta vártak.

Az ő idejükben „nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.” (Zsidók 11: 39–40). Mi most a Messiás korszakában élünk. Krisztus a történelem csúcspontján érkezett, bemutatta nekünk az Atyát és az Ő céljait. Mégis jótékony számunkra, ha megismételjük a korábbi hívők várakozását és vágyakozását, hogy megújítsuk és mélyítsük megértésünket abban, amink most van Benne.

Ezért az Advent az elcsendesedés időszaka, amelyet olyan jól megörökít az „Ó jöjj, ó jöjj, Immánuel” című ének. A várakozás során Krisztus eljövetelét megelőző hosszú vágyakozás és várakozás évszázadai játszódnak le bennünk, és ha így teszünk, örömünk és hálánk elmélyül és gazdagodik azért, amink most Krisztusban van. Mi is vágyakozással és várakozással élünk Jézus második eljövetele kapcsán, még akkor is, ha várakozásunk alapvetően új formát öltött és első eljövetele miatt a remény, várakozás és öröm korábban nem látható szintre emelkedett. 

Végül karácsony napján a korábbi halkabb hangok az „Örvendj, világ” fényes, jelentős, ünnepi akkordjain zendül, feloldva a régi korok feszültségét, még akkor is, ha a második eljövetelre irányítják figyelmünket, amit reménykedve várunk.

Az Advent változást hoz benned 

Isten jó és nagyszerű szokássá lett ünnepeinek megélése fontos igazságot tanít nekünk az adventi időszakban: Az ünnepek nemcsak nevetéssel töltik meg szánkat és ételekkel hasunkat, hanem lelkünket is jóra alakítják vagy megbetegítenek.

December a társadalmunk legkülönlegesebb hónapja. Saját speciális díszekkel és zenével rendelkezik. Hangulata egyedülálló. Kevesen vitatják azt az állítást, miszerint „az év legcsodálatosabb ideje”; a legtöbben egyet értenek vele. Itt van december, és te sem tudsz mit tenni, hatása alá kerülsz. Az advent szembesít önmagaddal, és még jobban a Dickens-i regényből ismert Fösvénnyé tesz, vagy adja Isten, hogy inkább a pásztorokhoz kezdjünk majd hasonlítani, akik dicsérték és magasztalták Istent (Lukács 2:20). Elérkezve december 25-höz, bizonyos mértékig más leszel, akár mint Heródes vagy akár, mint a napkeleti bölcsek, akiknek „igen nagy volt az örömük” (Máté 2:10).

Ez az Advent is biztosan változást hoz benned. Utána nem leszel ugyanaz. Jobbat hoz ki belőled vagy rosszabbá válsz. Minden advent számít! Közelebb vagy távolabb leszel Krisztus eljöveteléhez december 25-én? Meglágyulsz iránta vagy megkeményedsz vele szemben? Sűrűbb köd kerül majd a szemed és az arca közé, vagy tudod majd tisztábban, nagyobb buzgalommal és lelkesedéssel szemlélni Őt? Megismered jobban Jézust és gyönyörködsz benne még inkább?

Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust!

Ne rohanjunk át az Adventen megszokásból! Hit által közeledjünk ehhez az időszakhoz (Róma 14:23), mint Isten gyermekei, Krisztus tiszteletére és saját Benne nyugvó örömünkre. Csodáljuk együtt Krisztus különféle kiválóságait: ő Isten és ember, szent és szűztől született, szavai által tartja fent az univerzumot, és a jászolban bepólyálva feküdt. 

Hajlandó lennél gyakorlati erőfeszítéseket is tenni másokkal együtt, hogy meglássuk és megízleljük Krisztus személyét ebben az Adventben? Ő méltó a legjobb napi, heti és éves szokásainkra.

Fordította: Tóth Krisztián

Hozzászólás írása