15
júl
2019

Ne kriminalizálják a lelkigondozást! – gondolatok a reparatív terápia kapcsán

/Az alábbi cikk a német Bibliaszövetség (Bibelbund) honlapján jelent meg. A szerző Michael Kotsch. Kotsch 1995 óta a brake-i bibliaiskola tanára, 2004 óta az STH Basel docense, és 2005 óta a német Bibliaszövetség vezetője./

Jens Spahn egészségügyi miniszter törvénytervezete büntethetővé tenné a homoszexuális vágyak megváltoztatására irányuló segítséget. Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki segítséget keres a homoszexuális vágyai kezelésében, kizárólag egy irányban részesülhet tanácsadásban. Ennek következtében számos olyan keresztyén intézményt megbüntethetnek és betilthatnak, amely segítségnyújtással és tanácsadással foglalkozik.

A (német/ford.) szövetségi egészségügyi miniszter Spahn (CDU) törvénytervezete alapján hatóságilag megtilthatják, hogy a homoszexuálisok segítséget kapjanak, ha a szexuális identitásuk miatt szenvednek és meg szeretnének változni. Lelkigondozókat, pszichológusokat, keresztyén csoportosulásokat és orvosokat kényszeríthetnek arra, hogy a homoszexuálisokat megerősítsék orientációjukban, akkor is, ha ez ellentmond erkölcsi meggyőződésüknek. Az intézkedés mögött az a felfogás áll, mely szerint önmagában már az is megengedhetetlen, hogy támogatást kapjon az a homoszexuális vágyakkal küzdő személy, aki orientációján változtatni szeretne. A törvénytervezet szó szerinti értelmezése szerint akár még egy, a szexuális identitás megváltozásáért elmondott ima is pénzbírsággal sújtható. Egészen nyilvánvaló, hogy a CDU (Keresztyén Demokrata Unió, a legnagyobb német kormánypárt/ford.) időközben egészen eltávolodott a Bibliából levezethető keresztyén értékektől.

Daniel Funke és Jens Spahn

Először arról volt szó, hogy a normálistól eltérő szexuális orientációkat, például a homoszexualitást, társadalmilag tolerálni és akceptálni kell. Időközben a politika ezen nyilvánvalóan túlment, és minden, a mainstream társadalmi állásponttól eltérő véleményt törvényi szinten és pénzbírsággal fenyegetve próbál betiltani. Rendkívül félelmetes, ahogy az állam próbál ebben a kérdésben beavatkozni az állampolgárainak személyes, szexualitással kapcsolatos hitbéli meggyőződéseibe és viselkedésébe.

Az egészségügyi miniszter többek között saját szexuális orientációjával magyarázza indítványát. „Nem tudom értékelni ezeket a terápiákat, már csak saját melegségem miatt sem. Mindig azt szoktam mondani, hogy a Jóistennek volt ezzel valami célja.” Úgy tűnik, hogy itt helytelen módon a személyes motívumok összekeverednek a politikai célkitűzésekkel. Ha úgy döntenek, hogy elfogadják az egészségügyi miniszter által benyújtott törvénytervezetet, akkor azoknak a homoszexuálisoknak a lelkigondozása, akiknek problémát okoz az identitásuk, hamarosan bűncselekménnyé válhat. Ezzel a törvénytervezettel a szövetségi kormány megpróbálja a keresztyén egyházak évszázadokig érvényes, és csak az utóbbi időben megkérdőjelezett szexuáletikai konszenzusát kriminalizálni. Abszurd módon azokat a heteroszexuálisokat, akik azt állítják, homoerotikus vágyaik vannak, közpénzből támogathatják és terápiában részesíthetik – sőt, ezt is kell tenni -, azért, hogy később homoszexuálisként éljenek. Ugyanez lesz azok esetében, akik úgy érzik, rossz testbe születtek. Azoktól viszont, akik homoszexuális vágyaik ellenére heteroszexuálisként akarnak élni, büntetés terhe mellett megvonják a szakmai segítséget.

A Biblia kijelentései szerint az ember igenis, megváltoztathatja szexuális vonzalmát és szexuális viselkedését. Az emberi méltósággal kapcsolatos keresztyén nézet része, hogy az ember az életét a Biblia által meghatározott keresztyén szexuáletika mércéje szerint rendezheti be.

A német Bibliaszövetség nem szeretné, ha sérülne a véleménynyilvánítás szabadsága az etikai meggyőződésekkel kapcsolatban. Magától értetődően ez csakis a keresztyén szeretetben valósulhat meg, és senkit sem szabad diszkriminálni. Ha azonban valaki a homoszexualitására problémaként tekint, és változni szeretne, ehhez pedig tanácsadást és segítséget szeretne igénybe venni, azt ugyanúgy el kell fogadni. A törvényalkotásnak ebben a fázisában a keresztyéneknek kapcsolatba kell lépniük a lakóhely szerinti parlamenti képviselőikkel, azért, hogy a keresztyén szexuális tanácsadás ellehetetlenítését megakadályozzák.

Forrás: https://bibelbund.de/2019/02/seelsorge-nicht-kriminalisieren/

Hozzászólás írása