20
nov
2018

John Piper: Jézus Krisztus szenvedett és meghalt, hogy engedelmességet tanuljon és tökéletes legyen

Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet.” (Zsid 5,8)

Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.” (Zsid 2,10)

Pontosan ez az a könyv a Bibliában, amelyik azt mondja, hogy Jézus Krisztus „engedelmességet tanult” a szenvedés által, és „tökéletessé lett” a szenvedés által, és azt is mondja, hogy ő „bűntelen volt.” „Aki (Krisztus) hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.” (Zsid 4,15)

Ez a Biblia következetes tanítása. Jézus Krisztus bűntelen volt. Bár Istennek felséges Fia volt, valóban ember is volt, minden kísértésünkkel, vágyainkkal és fizikai gyengeségeinkkel együtt. Megtapasztalta az éhséget (Mt 21,18), a haragot és szánalmat (Mk 3,5), és a fájdalmat (Mt 17,12). De szíve tökéletes szeretetkapcsolatban volt Istennel, és állandóan e szeretet által cselekedett: „Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját” (1Pt 2,22).

Ezért, amikor a Biblia arról beszél, hogy Jézus engedelmességet tanul szenvedése által, nem azt jelenti, hogy megtanulta az engedetlenség abbahagyását. Azt jelenti, hogy minden egyes új próba által, a gyakorlatban – és fájdalmak közepette – tanulta, mit jelent engedelmeskedni. Amikor azt is mondja még, hogy tökéletessé lett a szenvedés által, nem azt jelenti, hogy fokozatosan szabadult meg a hibáktól. Azt jelenti, hogy fokozatosan beteljesítette a tökéletes igazságot, amelyre szükség volt, hogy megmentsen bennünket.

Ezt mondja, amikor megkeresztelkedett. Nem azért volt szükség a keresztségre, mert bűnös volt. Inkább, így magyarázta meg Jánosnak: „Az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot” (Mt 3,15).

A lényeg az: Ha Isten Fia közvetlenül a testetöltéstől ment volna a keresztre, anélkül, hogy megtapasztalta volna az élet kísértéseit, és fájdalmát, hogy kipróbálja igazságosságát és szeretetét, nem lett volna alkalmas Megmentő minden elesett ember számára. Sżenvedése által nem csak magára vette Isten haragját, hanem beteljesítette igaz emberségét és képessé tette rá, hogy testvéreinek nevezzen bennünket (Zsid 2,17).

Forrás: John Piper, Jézus Krisztus szenvedése, váltsághalála, 19-20. (Evangéliumi Kiadó)

Hozzászólás írása