19
szept
2018

Wayne Grudem: Krisztus vérének jelentősége

Wayne Grudem

„Az Újszövetség gyakran összekapcsolja Krisztus vérét a megváltásunkkal. Péter például a következőket mondja: „tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (1Pt 1,18.19)

Krisztus vére az egyértelmű külső bizonyítéka annak, hogy az éltető vére folyt, amikor áldozati halált halt azért, hogy kifizesse a megváltásunkat . „Krisztus vére” tehát Krisztus halálára utal, és annak megváltással kapcsolatos aspektusát jelöli. Jóllehet azt gondoljuk, hogy Krisztus vére (mint annak bizonyítéka, hogy az életét adta) kizárólag csak az Isten előtti (jogi értelemben vett) bűnösségünk eltávolítására, elfedezésére szolgált – elsősorban valóban arra vonatkozik -, az Újszövetség írói más hatást is tulajdonítanak neki. Krisztus vére által tisztul meg a lelkiismeretünk (Zsid 9,14), általa van szabad utunk Istenhez az imádságban és az istentiszteletben (Zsid 10,19), általa tisztulunk meg folyamatosan a bennünk maradt bűntől (1Jn 1,7, Jel 1,5), általa győzzük le testvéreink vádlóját (Jel 12,10-11), és általa váltatunk meg hiábavaló életünkből (1Pt 1,18-19).

A Biblia azért beszél ennyit Krisztus véréről, mert annak kiontatása egészen világos bizonyítéka annak, hogy halála egy jogi ítélet/kivégzés volt (azaz halálra ítélték, meghalt és kifizette a büntetést, amit egy földi bíró és maga a mennyei bíró, Isten szabott ki rá). Az, hogy a Szentírás ennyire hangsúlyozza Krisztus vérét, egyértelműen arra a kapcsolatra utal, ami Krisztus halála és a sok-sok ószövetségi áldozat között áll fenn, amelyeknek szerves részét képezte az áldozati állat vérének kiontása. Ezek az áldozatok mind Krisztus halálát ábrázolták ki – arra utalt mindegyik.”

Forrás: Wayne Gudem, Systematic Theology, 579.o.

Hozzászólás írása