9
márc
2017

Sam Storms: Megvalósítható-e a bűntelen élet?

A kérdés talán felháborítónak tűnhet. A bűntelenség ebben az életben azoknak hamis képzete, fantáziájának tárgya, akik elbuknak a Biblia állandóan az élet által igazolt tanításának komolyan vételében.
Nos, mit kezdhetünk tehát mi az 1 Péter 4:1 kijelentésével? Az apostol azt mondja,

Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.

Azt olvassuk, hogy

aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.

Mit jelenthet ez számunkra? Vajon ez azt sugallja nekünk, hogy ha vállaljuk a Krisztus által is eltűrt szenvedést, akkor elérhetjük ebben az életben a bűntelen tökéletesség állapotát? Nem, ezt nem gondolom. Péter ebben a levelében sehol sem veti fel ennek lehetőségét, és számos igehely a Szentírásban egyértelműen ennek az ellenkezőjét tanítja. Talán Péter azt állítja, hogy a hitünkért eltűrt fizikai szenvedés segít megtisztulni bűneinktől, még ha nem is érhetjük el a teljes bűntelenség állapotát? Ebben a feltevésben lehet némi igazság, ahogy azt Péter az 1:6-7-ben sugallja. Itt azt olvashatjuk, hogy a szenvedés nemesíti és tisztítja hitünket; fokozza elkötelezettségünket Krisztus iránt és megfoszt a testi világba vetett bizalmunktól.

Mindazonáltal továbbra sem gondolom, hogy Péter ezt szerette volna kifejezni ebben az igeszakaszban. Nem vagyok teljesen biztos benne, de hiszem, hogy John Piper-nek igaza van akkor, amikor azt mondja, hogy Péter itt arról beszél, hogy ha eléggé bízol Istenben ahhoz, hogy szenvedj az igazságért, (ahogy azt az 1 Péter 3:17 mondja), akkor határozottan szakítasz a bűnnel. Péter fő mondanivalója itt az, hogy aki szenved azért, hogy helyesen cselekedhessen, továbbra is szolgálja és szereti Istent, alapjaiban változtat a bűnhöz való viszonyán. Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem vétkezik majd, de eme döntés eredményeképp, mely által inkább tűri a szenvedést, semmint hogy megtagadja Istent és elforduljon tőle, bizonyítja, hogy élete döntő fordulatot vett a bűn felől a szentség felé.

Piper ezt más szavakkal így fogalmazza meg:

válaszd a szenvedést, mert ha nem teszed, a bűnt választod.

De ha a szenvedést választod az igazságosság kedvéért, azzal bizonyítod, hogy kitörtél a bűn rabságából. Ültesd el a gondolatot és a célt a fejedben, miszerint Istenért megéri szenvedni, élj abban a meggyőződésben, hogy sor kerül a szenvedés és a bűn közötti választásra, és ha szenvedéssel a bűn megtöretik, győzedelmeskedni fogsz. Ha eljutsz arra a pontra, hogy az igazság kedvéért szenvedsz, megszabadulsz a bűntől, nem a tökéletes bűntelenség értelmében, hanem abban az értelemben, hogy egyértelműen szakítasz az addigi bűnös mivoltoddal.

Tom Schreiner így beszél erről:

nem az a lényeg, hogy azon hívők, akik szenvednek, elérik a tökéletes bűntelenség állapotát olyan értelemben, hogy a szenvedés után többé nem vétkeznek. Péter azt hangsúlyozza, hogy akik szenvedést vállalnak, akik elviselik a megvetést, akiket gúnyolnak hitükért, megmutatják, hogy győzedelmeskedtek a bűn felett. Szakítottak a bűnnel, mert már nem vesznek részt a hitetlenek törvénytelen cselekedeteiben és eltűrik a kritikát, melyet ezen döntés von maga után. A szenvedés iránti elkötelezettség felfed egy új életforma utáni vágyat, egy olyan életét, mely bár még nem tökéletes, azért jelentősen eltér a görög-római világ hitetlenjeinek létformájától.

Ez azt jelenti, hogy úgy kell a bűnnel szakítani, ahogy azt az 1 Péter 4:2-ben leírva találjuk. A bűntől való elpártolás megoldás lehet arra nézve, hogy ne emberi szenvedélyeknek éljünk, hanem Isten akarata szerint, tisztán látható szándék, amely arra irányul, hogy az ember hajlandó elviselni az igazságért való szenvedést. Amikor azért szenvedsz, ami helyes, az annak a jele, hogy lemondtál bűnös vágyaidról és előtérbe helyezted Isten akaratát. A „szenvedélyeket”, vagy a test akaratát Péter pontosan azzal azonosítja, amiről azt találod mondani: „Ha jól esik, tedd meg.”

Ami szintén tény, hogy van egy biztos útja annak, hogy elkerüld a szenvedést. Csak vegyülj el a világi bűnökben! Keveredj a téged körülvevő kultúrával. Legyél egy közülük. Legyél olyan, mint ők. Ne tűnj ki a tömegből csupán erkölcsi meggyőződéseid miatt. Csodáld ezen világ erkölcsi értékeit, és ennek a világnak lakói hagynak majd magadra. Az is lehet, hogy dicsérnek majd. Az azonban biztos, hogy így megmenekülhetsz az elől, hogy nevetségessé tegyenek, gúnyolódjanak rajtad, és megmenekülhetsz a szenvedéstől, ami ezzel járna. Jól jegyezd meg. Tisztán látszik, hogy Péter azt mondja, csak két út létezik. Vagy vállalod a szenvedést, mint a Krisztust követők elkerülhetetlen hívó jelét, vagy bűnben ragadsz azokkal, akik elutasítják őt. Legyen tehát életünk teljesen és kizárólagosan „Isten akarata szerint!” (1 Péter 4:2)

(Forrás: http://www.samstorms.com/enjoying-god-blog/post/is-it-possible-to-be-sinless-in-this-life )

Ez is érdekelhet

Sam Storms: a szesszacionizmus vége
Sam Storms: egy karizmatikus kálvinista spirituális útja
Sam Storms: Miért nem tudsz együttérezni Krisztussal, és miért tud Ő együttérezni veled

Hozzászólás írása