Interjúk

“A kontextualizálás nem hiba, hanem a reformátori teológia öröksége szerint kötelesség” – interjú Dr. Literáty Zoltánnal a Langham igehirdetői műhelyről, Tim Keller prédikációiról és a magyar igehirdetői gyakorlatról

/Dr. Literáty Zoltánt, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának homiletika és retorika tanárát, református lelkészt Márkus Tamás András kérdezi/ A Langham Partnership-et azért alapította John...
Folytatás

“Isten és alapvető parancsai iránti feltétlen engedelmesség” – beszélgetés Molnár Csaba Bertalannal az evangelikalizmusról, a Nashville-i Nyilatkozatról és a keresztyénség helyzetéről

/Molnár Csaba Bertalan, tapolcai református lelkipásztort Márkus Tamás András kérdezi/ Márkus Tamás András: Először is arról kérdeznélek, amivel kapcsolatban Kodácsy Tamás református lekészt is kérdeztem....
Folytatás